Témák

Green Building –Tanúsítottan zöld épületek

A klímaváltozás és az erőforrások korlátozottsága az építőiparban is paradigmaváltást kíván. Az iparágban ezért fektetnek nagyobb hangsúlyt az ún. Green Building-ekre, amelyek a fenntarthatóság jegyében kerültek kifejlesztésre. Az építőipari termékek és épületek fenntarthatóságának értékelésére informatív tanúsítványok állnak rendelkezésre.

Ökológiai építés: elkötelezettség és kihívás

Csak egy bolygónk van. Hogyan tarthatjuk fenn? Hogyan élhetünk, dolgozhatunk és építkezhetünk úgy a bolygónkon, hogy az a következő generációk számára is élhető maradjon? Fenntartható cselekvésekkel. Ez minden társadalmi rendszer kötelessége, beleértve az építőipart is. A jelszó a Green Building. Ez azt jelenti, hogy az építkezéseket a környezetvédelem figyelembe vételével valósítják meg - az alkalmas építkezési területek kiválasztásától a válogatott anyagokon és a fokozott energiahatékonyságon át a tanúsított belső helyiségekig.

A Green Building koncepció célja az ökoszisztéma és a környezet megőrzése, valamint az emberek és a társadalom segítése. Ezért az emberek változó kapcsolataira, az épített környezetre és az ökoszisztémára is nagy figyelmet fordít. A cél, hogy sértetlen, élhető világot hagyjunk hátra a jövő generációi számára.

A fenntarthatóság vezérelve ezért ideális módon foglalja keretbe az épület teljes életciklusát – a projektfejlesztéstől, tervezéstől és építéstől kezdve a fenntartáson keresztül a karbantartásig és lebontásig. A „zöld” épületeket ezért kiváló minőségű ökológiai dizájn és kiemelkedő erőforrás-hatékonyság jellemzi az energia-, víz- és anyagszükséglet terén egyaránt. Az egészségre és környezetre gyakorolt káros hatások minimálisra csökkenthetők.

Okos épületek – az intelligens építés lehetséges

Kiváló építészeti minőség, funkcionális munkakörnyezet, fenntartható üzemeltetés: az ÖAMTC bécsi székhelye, a Német Fenntartható Építés Egyesületének (DGNB) tanúsítványával rendelkező GEZE termékekkel felszerelve.

ÖAMTC székház: intelligens tervezés – alacsony fenntartási költségek © Sigrid Rauchdobler / GEZE GmbH

A fenntartható építés alapvetően az okos építésre vonatkozik, különös tekintettel az energia és erőforrások, valamint az automatizált épülettechnika hatékony felhasználására, a kényelem és a funkcionalitás növelési érdekében. Az intelligens épületek kényelmes, környezetbarát, high-tech légkört teremtenek, ami még produktívabb lakó- és munkakörnyezetet biztosít számunkra.

Az elsődleges fókusz gyakorlatilag az energiahatékonyságra irányul, hiszen Németországban az ingatlan fenntartási költsége teszi ki a teljes energiafogyasztás 40 százalékát. Ha például a régebbi épületek 50 százalékát fenntarthatósági szempontok alapján modernizálnák, akkor a kibocsátott szén-dioxid mennyisége évi 200 millió tonnával csökkenhetne. Az új épületek esetében most minden figyelem az energiahatékonyságra irányul.

A több okos épületért: Az európai zöld megállapodás

Az európai  zöld megállapodás célja, hogy az Európai Unióban egységesen megemeljék a környezetvédelmi normákat, és 2050-re nullára csökkentsék az üvegházhatású gázok kibocsátását. Az épületek összesített energiahatékonyságára vonatkozó előírásokat szintén harmonizálni kell az európai zöld megállapodással, amellyel az építőipar 2050-ig történő dekarbonizálását kívánják elősegíteni.
A zöld megállapodás következtében az épületek összesített energiahatékonyságára vonatkozó irányelvek megreformálása többek között azt is előre vetíti, hogy például a lakóépületek energiafogyasztását 2030-ig átlagosan 16%-kal, 2035-re pedig 20-22%-kal csökkenteni kell.

Ez azt jelenti, hogy az építési ágazat, az építészek és az épületüzemeltetők szigorúbb környezetvédelmi követelményekre kell, hogy felkészüljenek, különösen az energiahatékonyság, az erőforrások kímélése és a CO2-kibocsátás terén. Egy épület Co₂-értéke minden jövőbeni beruházás és pályázati kiírás fő kritériumává válik. Ez új építésű és már meglévő épületekre egyaránt vonatkozik.
Az energiahatékony tervezés és az energetikai felújítás, valamint az ennek megfelelő tanúsítás ezért egyre nagyobb jelentőséggel bír az építőiparban.

A zöld épületek tanúsítása

A világ leghíresebb épülete, az Empire State Building 2009-ben teljes felújításon esett át. Azóta a fenntarthatóság és az energiahatékonyság modelljévé vált. 2011-ben megkapta a LEED Arany minősítését, ezzel a legmagasabb LEED-tanúsítvánnyal díjazott épületté vált. A LEED az egyik legismertebb olyan tanúsítási rendszer, amely az épületek minőségét ökológiai, társadalmi és gazdasági szempontok alapján értékeli.

A fenntartható épületek értékesebbek, fenntartási és karbantartási költségeik pedig alacsonyabbak. A tulajdonosok, bérlők és felhasználók számára is nyilvánvaló kiváló minőségnek köszönhetően könnyebben el vagy ki lehet adni az ingatlant. A tanúsított épületek országos és nemzetközi szinten egyaránt összehasonlíthatók. A tanúsított épületek iránti kereslet folyamatosan nő.

Nemzetközi szinten különféle tanúsítási rendszereket hoztak létre a fenntartható építési módszerek értékelésére. Ezek mindegyike specifikus kritériumlista alapján végzi az épületek értékelését, de különböző súlyozási módszereket alkalmaznak, és a jellemző országos szabványokon és szabályozásokon alapulnak.

A legismertebb Green Building besorolási rendszerek

 • a brit BREEAM (Építés-kutatási szervezet környezetvédelmi értékelési módszere) tanúsítási rendszer,
 • az amerikai Green Building Council LEED (Környezetbarát épület minősítő rendszer) tanúsítási rendszere,
 • és a DGNB (Német Fenntartható Építés Egyesülete) tanúsítási rendszer.
   

Ezek a tanúsítványok lehetővé teszik az épületüzemeltetők és tulajdonosok számára, hogy strukturált eljárást követhessenek és praktikus lépéseket tehessenek a fenntartható épületek tervezése, építése, üzemeltetése és karbantartása során. Ma már világszerte alkalmazzák ezeket.

A globális felmelegedési potenciál értékét minden épület vonatkozásában meg kell határozni

Mivel az épületek az üvegházhatású gázok kibocsátásának jelentős részéért felelősek, az épületek globális felmelegedési potenciálértéke a környezetbarátságuk további indikátora.
A GWP a Global Warming Potential rövidítése, és egy anyag vagy épület üvegházgáz-kibocsátási potenciálját mutatja meg.

Egy épület GWP-értékét a felhasznált építőanyagok, az energiaegyensúly és az épület élettartama alapján számítják ki. Minél magasabb a GWP-érték, annál erősebb a globális felmelegedésre gyakorolt hatása.
Az GWP-érték kiszámítása 2027 januárjától lesz kötelező a legalább 2000 m² alapterületű épületek, 2030-tól pedig minden épület vonatkozásában. Ez azt jelenti, hogy az építtetőknek és az építészeknek fokozottan tanulmányozniuk kell az épületek GWP-értékeit.

EPD – A környezetvédelmi szempontból releváns terméktulajdonságokra vonatkozó nyilatkozat

EPD tanúsítvány címke

EPD tanúsítvány címke

A Green Building épületekben ökológiailag biztonságos, alacsony kibocsátású anyagokat használnak. A német piaccal kapcsolatos építőanyag-ipari információk az IBU (Institut Bauen und Umwelt e.V.) gondozásában elérhető környezeti termékdeklaráció, röviden EPD használatával érhetők el.

Az EPD számszerűsített környezetvédelmi információkat nyújt az egyes termékek életciklusával kapcsolatban, lehetővé téve a termékek azonos funkcióinak összehasonlítását. Az EPD az ISO 14040 szabványsorozatnak megfelelő ökológiai életciklus értékelések, szakértői értékelések vagy információs modulok független szakemberek által ellenőrzött adatain alapul.

Németországban a német Építésügyi és Környezetvédelmi Intézet (IBU) és a rosenheimi Ablaktechnikai Intézet a program elismert támogatója, ők állítják össze és publikálják az EPD-ket az építési szektor számára.

Az EPD összeállítási folyamata 2005 óta:

 • A gyártók elkészítik a termékük ökológiai értékelését, és az adatokat EPD-ként közlik, az európai szabványnak megfelelően.
 • Az IBU megkapja a független szakértők által ellenőrzött információkat, majd közzéteszi az EPD-t.
   

Az EPD-k az ökológiai értékelés, valamint a funkcionális és műszaki tulajdonságok alapján, a környezetre gyakorolt hatásuk szerint jellemzik az építőanyagokat, a termékeket vagy az egyes komponenseket. Ezek az információk az építőanyag teljes életciklusára vonatkoznak. Meghatározzák a gyártáshoz szükséges energiafogyasztást és a gyártás által okozott kibocsátás mértékét, a termékek tartósságát, valamint a szétszerelési és újrahasznosítási lehetőségeit.

Az EPD-k képezik az épületek fenntarthatósági értékelésének alapját, például a BREEAM és a LEED nemzetközi értékelési rendszer, a DGNB (Német Fenntartható Építés Egyesülete) vagy a Szövetségi Építésügyi Minisztérium által.

A zöld épületek három legnagyobb tanúsítványa

A tanúsítási rendszerek a teljes épület fenntarthatóságát vizsgálják és értékelik. Jelenleg a német DGNB, valamint az amerikai és kanadai LEED tanúsítvány harcol egymással az első helyért a tanúsítási rendszerek között. A Deutsche Bank például úgy határozott, hogy az összes hozzá tartozó vállalati épület – különös tekintettel az új építésűekre – tanúsítását a DGNB és a LEED szerint is elvégzi, így lehetőség nyílik a nemzetközi ingatlan-portfólió összehasonlítására.

Mindhárom besorolás ugyanazt az alap eljárást követi. A tanúsítvány elnyerésére törekvő épületeknek meg kell felelniük a rendkívül összetett követelménylista elvárásainak. A pontozásos rendszerrel különféle kritériumokat értékelnek, és határoznak meg az adott épületnél. Az értékelést minden olyan kategóriában és alkategóriában elvégzik, amelyből az épület fenntarthatóságára lehet következtetni.

A zöld épületek legtöbb tanúsítási folyamatában szerepet játszik a GWP-érték is. Így az alacsonyabb GWP-értékekkel rendelkező épületeknek jobbak az esélyei a tanúsítvány és egy magasabb értékelés megszerzésére.

A zöld épületek legfontosabb értékelési rendszerei: BREEAM, LEED, DGNB

Az épületek fenntarthatósága egyre fontosabbá vált az elmúlt évek során. A fenntartható épületek tanúsítási rendszerei egyre nagyobb figyelmet kapnak, az új kritériumokkal és értékelési rendszerekkel együtt. Az épület akkor nyerheti el a tanúsítványt, ha eleget tesz az ezzel foglalkozó szervezet által meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. A tanúsítványokat elsősorban minőségbiztosítási okokból használják, valamint azért, hogy nyilvánosan is közzétehessék a megszerzett elismerést. A befektetők, tulajdonosok, bérlők és felhasználók a tanúsítvány alapján megállapíthatják az épület minőségét. A három kiválasztott pecsétet nehezen lehet összehasonlítani, mivel a szempontokat nagyon különböző módon súlyozzák.

Zöld építési termékek online adatbázisa

Az építési termékek jelentős mértékben hozzájárulnak az épületek fenntarthatóságához. Ha a tervezők vagy tulajdonosok szeretnének megszerezni egy tanúsítványt, akkor olyan termékeket kell használniuk, amelyek megfelelnek a tanúsítvány követelményeinek. Az online adatbázisok segíthetik a termékekkel kapcsolatos kutatást és a tanúsítási testület ellenőrzését. A gyártók dokumentálhatják a fenntarthatóság iránti elkötelezettségüket.

 • IBU.data
  Az Építésügyi és Környezetvédelmi Intézet (IBU) által biztosított adatbázis, amelyben XML formátumban érhetők el a környezeti termékdeklarációk (EPD-k) ökológiai adatai. Az EPD-k így alkalmasak az épületek ökológiai értékelésére.
 • DGNB Navigátor
  A DGNB Navigátorban a környezeti termékdeklarációval (EPD) rendelkező építési termékek és teljes körű információk felsorolása is megtalálható. A DGNB navigátor az épülettanúsításhoz szükséges adatok biztosításával hidat képez az építési termékek és a DGNB épülettanúsítási rendszere között.
 • greenbuildingproducts.eu
  A DGNB, a LEED vagy a BREEAM kritériumai alapján értékelt termékek adatbázisa. A termékek adatbázisa előre összeállított formában biztosítja az építési szakemberek számára az egyes termékekkel kapcsolatos információkat és jóváhagyási dokumentumokat. Előnyös tulajdonságok: Időtakarékosság a termékek keresésénél és az adatgyűjtésnél, tervezési biztonság a zöldépítési projekteknél, valamint az összes releváns dokumentum biztosítása.
 • building-material-scout.com
  Szolgáltatási platform zöldépítési projektek számára. A BMS átfogó eszközt kínál a zöld épületek tervezéséhez és megvalósításához – a termékek automatizált értékelésétől kezdve a DGNB, LEED vagy BREEAM általános fenntarthatósági kritériumain át a kiegészítő dokumentumokkal ellátott termékek egyszerű és gyors kereséséig és a projektdokumentációig.

GEZE - társ a zöld építkezésben

A GEZE intelligens motorjai és vezérlései energiatakarékos és környezetbarát levegőztetést és szellőztetést biztosítanak.

GEZE motorok és vezérlések a fenntartható építés szolgálatában © Exorbitart / GEZE GmbH

A GEZE az Építésügyi és Környezetvédelmi Intézet (IBU) és a Német Fenntartható Építés Egyesületének aktív tagjaként támogatja a fenntartható építést.

A GEZE a termékfejlesztéstől és gyártástól kezdve az értékesítésen keresztül a karbantartásig és értékesítés utáni szervizelésig a legújabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően dolgozik. Minőségirányítási rendszerünk a DIN EN ISO 9001 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik.

A GEZE termékek hosszú élettartama a fenntarthatóság záloga. Az általunk használt fém nyersanyagok magas arányának köszönhetően a GEZE termékei rendkívül jól újrahasznosíthatók, ezáltal kiemelkedően környezetbarátak. A GEZE emellett nagyban hozzájárul az energiatakarékos épületek megvalósításához. A GEZE automata ajtórendszerei megbízhatóan záródnak, így csökkentik az ajtóréseken távozó meleg vagy hideg levegő mértékét.

Az automatizált ablakrendszerek szintén fontos szerepet játszanak a levegőztetésben és a szellőztetőrendszerben, amely a friss levegőt, a szél hatásait és a hőtechnológiát használja. Erre az EU-ban érvényes legalacsonyabb energiafogyasztást célzó szabványok is figyelmet fordítanak, amelyeket Németországban az Energiatakarékossági rendeleten keresztül foganatosítanak. A GEZE legújabb vezérléseivel felszerelt intelligens motorok egy gombnyomásra gondoskodnak a friss levegőről. Olyan érzékelőkkel is el lehet látni őket, amelyek szükség szerint automatikusan kinyitják és becsukják az ablakokat. Az éjszakai természetes szellőzés és hűtés szintén segíti az épületek természetes hűtését, így ritkábban van szükség a légkondicionáló egységek használatára.

A GEZE a hálózatba kötött rendszer megoldásaival és a GEZE motorok épülettechnikába vagy (az ablakrendszereket koordináló és ellenőrző) épületirányítási rendszerbe való integrálásával támogatja a fenntartható energiafogyasztásra irányuló koncepciókat. Az okos ajtó-, ablak- és biztonságtechnikát célzó myGEZE Control épületautomatizálási rendszer fontos szerepet játszik az energiatakarékosságban, valamint az okos és zöld épületek megvalósításában.

A GEZE termékei megfelelnek a LEED és a DGNB kritériumainak

A GEZE termékek az EPD-ken keresztül bizonyítják a DGNB és a LEED kritériumainak való megfelelésüket, így szerepelnek a DGNB Navigátorban és a greenbuildingproducts.eu online adatbázisában, a vonatkozó tanúsítványokkal együtt. A tanúsítványok igazolják mindazon pontokat, amelyekkel a GEZE termékei hozzájárulnak ahhoz, hogy az épület sikeresen elnyerje a DGNB vagy a LEED tanúsítványát. A GEZE ilyen módon támogatja, hogy ügyfelei megkapják a Green Building tanúsítványt.

A tanúsított termékek megkönnyítik a tervezést

A GEZE számára fontos a terméktulajdonságok (EPD) átlátható, megalapozott bemutatása.

A GEZE termékei megfelelnek a DGNB és a LEED kritériumainak. Ez egyre fontosabb szempont az építészek számára az energiahatékony, úgynevezett Green Building tervezése során.

A GEZE támogatást nyújt a Green Building épületek tervezéséhez és megvalósításához – mind az új épületeknél, mind pedig a meglévő épületek felújítása során.

Fenntartható GEZE termékek

A GEZE a termékfejlesztéstől és gyártástól kezdve az értékesítésig, karbantartásig és értékesítés utáni szervizelésig a legújabb környezetvédelmi szabványoknak megfelelően dolgozik. A GEZE környezetkezelő rendszere a nemzetközi DIN EN ISO 14001 szabványnak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkezik. A GEZE az Építésügyi és Környezetvédelmi Intézet (IBU) és a Német Fenntartható Építés Egyesületének aktív tagjaként támogatja a fenntartható építést.

A összes GEZE termék és rendszer fenntarthatósága már a hosszú élettartamában is megmutatkozik, ami a prémium minőségű anyagoknak és kiváló gyártási minőségnek köszönhető. Képesek voltunk például minimális mennyiségű kenőanyaggal megvalósítani a folyamatautomatizálást, és így elkerülni a hűtő-kenőanyagok használatát. Csupán nagyon kevés levegő-olaj keverékre volt szükségünk. Ez gondoskodik a fenntartható, hatékony és gazdaságos körülményekről a GEZE összes gyártási helyszínén világszerte.

Az ökológiai egyensúly pozitív szempontjai mellett az ajtócsukók funkciójuknak köszönhetően alapvetően tartósak. Megelőzik, hogy véletlenül nyitva hagyjuk az ajtókat, így hozzájárulnak az épület energiahatékonyságához.

Átlátható információk a termékekről és a gyártásról

A fenntarthatóság az egyik legfontosabb vezérelvünk. A termékfejlesztéstől és gyártástól kezdve az értékesítésig, beépítésig és az értékesítés utáni szervizelésig, minden téren a fenntarthatósági szabványoknak megfelelően dolgozunk. A teljes körű tanácsadói szolgáltatásunkkal és támogatásunkkal kiegészített, kiváló minőségű termékeink az összes építkezési szakaszban értékes segítséget nyújtanak ügyfeleinknek és partnereinknek. Leegyszerűsítik a fenntartható épületek tervezését és az egyre fontosabbá váló tanúsításukat a zöld épületek folyamatosan növekvő piacán. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy átlátható információkat biztosítsunk termékeinkről és környezetvédelmi adataikról.