Szójegyzék

Műszaki kifejezések áttekintése

A GEZE műszaki kifejezéseinek lexikona az ajtó-, ablak- és biztonságtechnika területén használt legfontosabb kifejezéseket magyarázza el a belépésvezérléstől az ablakmozgató motorig.

A

Ablakbiztonsági rendszer

Az ablakbiztonsági rendszerek minimálisra csökkentik a becsípődés és az automata ablak nyíró élei által okozott veszélyeket.

Ablakszárny

Az ablakszárny az ablak mozgó része.

Ablaktok

Az ablaktok az ablak rögzített része.

Ablaktechnika

A GEZE cégnél az ablaktechnika az épületek manuális szellőztetése céljából létrehozott termékeket, pl. felülvilágító nyitókat, elektromos ablakmozgató motorokat, illetve füst- és hőelvezető rendszereket foglalja magába.

Ajtócsillapító

Az ajtócsillapító olyan eszköz, amelynek a feladata, hogy lassítsa az ajtó csukási mozgását.

Ajtócsukó

Az ajtócsukó olyan eszköz, amely biztosítja, hogy nyitás után az ajtó automatikusan és biztonságosan ismét zárjon.

Ajtószárny

Szinonima: szárny

Az ajtószárny az ajtó mozgó része.

Ajtószárny beszerelése

Szinonima: szárny beszerelése

Ajtószárny beszerelésekor az ajtócsukó az ajtószárnyhoz van rögzítve, és a vezetősín vagy az rudazat pedig az ajtótokhoz van rögzítve.

Ajtópánt

Szinonima: ajtózsanér, ajtóütköző

Az ajtópánt az ajtónak az a része, amely a szárnyat a tokhoz köti.

Ajtópánt oldal

Az ajtópánt oldal az az oldal, ahol az ajtószerelvények fel vannak szerelve és láthatók.

Ajtótechnika

A GEZE ajtótechnikai termékei közé tartoznak az ajtócsukó rendszerektolóvasalat rendszerek, GEZE ActiveStop és kézi tolófalrendszerek.

Ajtótokra szerelés

Az szemöldökfás ajtótokra szerelés azt jelenti, hogy az ajtó az ajtótokhoz közelebb van szerelve, és a vezetősín vagy rudazat az ajtószárnyra van felszerelve.

Akadálymentes kialakítás

Akadálymentes kialakítással figyelmet kap az akadályok és korlátok elkerülése a belépési pontok, így például az ajtók megtervezésekor és beszerelésekor.

Automata ajtó

Szinonima: önműködő ajtó

Az automata ajtók automatikus motorral rendelkeznek, amely nyitja és csukja őket.

Á

Álló szárny

Szinonimák: szükségszárny

A többszárnyú ajtókon a mozgó szárny mozgatása alatt csukva tartható szárnyat álló vagy szükségszárnynak nevezzük. Ha az álló szárnyat kinyitják, ez mindig csak a mozgó szárny kinyitása után lehetséges. Becsukásnál először az álló szárnyat kell becsukni.

B

BACnet

A BACnet egy nyílt, semleges kommunikációs protokoll épületautomatizálási és vezérlő hálózatokhoz. Megkönnyíti a különböző gyártóktól származó termékek közötti kommunikációt.

Beépített csukássorrend szabályozó

A beépített csukássorrend szabályozó (ISM) biztosítja a kétszárnyú ajtók helyes csukássorrendjét. A mozgó szárny várakozási pozícióban marad, amíg az álló szárny be nem csukódik. Ezután az aktív szárny a csukássorrend szerint kiold, és így az is be tud csukódni.

Beépített teliüveg rendszer

Szinonimák: beépített profilú teliüveg rendszer

Beépített teliüveg rendszerek (IGG) esetében a profilrendszer legalább két üvegtábla közé van beépítve úgy, hogy a függőleges és vízszintes komponensei nem láthatók.

Bejárati ajtó csomag

GEZE bejárati ajtó csomag családi és társasházak bejárati ajtóinak akadálymentes megoldása. Egy automata nyílóajtó-mozgatóból, egy beléptetőrendszerből, egy többpontos zárszerkezetből és az összes szükséges kábelből és kábelcsőből áll.

Belépésvezérlés (Zuko)

A belépésvezérlés (Zuko) azt jelenti, hogy védelmi vagy biztonsági okok miatt kizárólag az arra feljogosított személyek léphetnek egy adott épületbe. A beléptetőrendszerek a jogosultság megerősítésére használhatók.

Beléptetőrendszerek

beléptetőrendszer belépési jogosultság ellenőrzésére használt különböző intézkedéseket, pl. szerkezeti, szervezeti, illetve személyes intézkedéseket foglal magába. A korszerű beléptetőrendszerek egyre nagyobb mértékben használnak biometrikus adatokat, és ezek behatolás ellen védő riasztórendszerekhez kapcsolódnak.

Beltéri klímaszabályozás

Szinonima: beltéri klímaszabályozás

A beltéri klímaszabályozás lehetőséget kínál az épületen belüli szellőztetés intelligens vezérlésére. A hőmérséklettől, páratartalomtól és levegőminőségtől függően az ablakok automatikusan nyitnak és csuknak az előre meghatározott szellőztetési forgatókönyvek szerint. Beltéri klímaszabályozás RWA vezérlőpanellel együtt is használható a szellőztetés és a füstelvezetés összevonása érdekében. Tűz esetén az RWA vezérlőpanel veszi át az irányítást, és a kívánt biztonságos pozícióba mozgatja az ablakokat.

Betörésállóság

A betörésállóság azokra az épületekre jellemző, amelyek betörési kísérletek megakadályozására szolgáló komponenseket használnak.

Bevésőzár

Más típusú zárakkal szemben a bevésőzárakat csőkeretes ajtóba vagy ajtószárnyba építik be úgy, hogy csak a zárelőlap látható a szárny csukó élén. A bevésőzár rendszerint egy zárszerkezettel és egy retesszel rendelkezik.

BIM objektum

A BIM objektumok olyan komponensek virtuális 3D modelljei, amelyek BIM-mel készülő épületek tervezéséhez, létrehozásához és irányításához használatosak.

Biometria

A biometria a fizikai test tulajdonságainak mérését vizsgálja. Biometrikus folyamatok használatosak a belépési jogosultság ellenőrzése során a személyek azonosításához vagy hitelesítéséhez.

Biztonságtechnika

A GEZE cégnél a biztonságtechnika termékterülete egyrészt mindazokat a termékeket magába foglalja, amelyek biztosítják, hogy csak az arra jogosult személyek léphessenek be az épületbe, másrészt mindazokat a termékeket, amelyek biztosítják, hogy az emberek biztonságosan távozhassanak az épületből vészhelyzetben is.

Boxer padló forgócsapágy

A GEZE Boxer padló forgócsapágy a Boxer sorozatú integrált ajtócsukók tartozéka. Használatukkal a tűz- vagy füstvédelmi funkciókkal nem rendelkező ajtókat rugalmas nyitáscsillapító és/vagy mechanikus rögzítési funkcióval lehet ellátni.

C

Csavarorsós motor

Más néven: elektromosan működtetett csavarorsós motor

A csavarorsós motor ablakok nyitására és csukására használt motor. A mozgatást orsó végzi.

Csőkeretes ajtó

Szinonima: csőkeretes ajtó, keretes mozgó szárny

A csőkeretes ajtó olyan ajtó, amelyben az ajtószárny külső tokja profillal rendelkezik, a belseje pedig tömítve van. A tömítés lehet bármilyen anyag, például üveg, fa stb. Csőkeretes ajtón a zár a profilba van beépítve, nem pedig a tömítésbe.

E

Egyrétegű biztonsági üveg

Szinonima: ESG

Az egyrétegű biztonsági üveg olyan üvegtáblából áll, amely speciális folyamattal lett hőkezelve, hogy nagyobb legyen az üveg ütésállósága és szilárdsága.

Elektromos ajtónyitók

A zárólemezzel együtt az elektromos ajtónyitó a zárszerkezet ellenlemeze. Az elektromos ajtónyitók impulzus útján nyitják az ajtót anélkül, hogy a felhasználónak működtetnie kellene kilinccsel a zárszerkezetet. Ilyen használatos például a nyílóajtó-mozgatón, ahol a beléptetés belépés engedélyezéssel vagy kétirányú telefonrendszer révén történik. Az elektromos ajtónyitó olyan elektromos eszköz, amely automatikusan nyitja az ajtókat. A záron keresztül van beszerelve az ajtótokba.

Elektromos rögzítőszerkezet

Az elektromos rögzítőszerkezet olyan nyitvatartó eszköz, amely a vezetősínbe van beépítve. Mágneses energia használatával működik.

É

Éjszakai visszahűtés

Az éjszakai visszahűtés vagy kihűtés a homlokzat termikus funkciója. Ez a rendszer a meleg belső levegőt az elektromosan vezérelt ablakokon keresztül kívülre vezeti a hűvösebb reggeli és éjszakai órákban, így beengedi a hűvös levegőt az épületbe. Az ilyen típusú szellőztetés különösen az irodaépületekben játszik fontos szerepet.

Épületautomatizálás

Az épületautomatizálás (GA) az épület felügyeleti berendezéseiből, vezérlési technológiájából és optimalizáló berendezéseiből áll. Lehetővé teszi az épületen belül az összes funkcionális folyamat automatikus működtetését előre meghatározott paraméterek szerint, vagy azt a célt szolgálja, hogy leegyszerűsítse a műveleteket és a felügyeletet. Az épületen belül minden technikai egység hálózaton keresztül egymáshoz kapcsolódik ebből a célból.

Épületbiztonság

Az épületbiztonság egyrészről az épület és az abban tartózkodók biztonságára utal tűz vagy pánikhelyzet esetén. Ugyanakkor a teljes épület vagy az épület bizonyos területének védelmét is szolgálja jogosulatlan személyek betörései ellen.

Épületinformációs modellezés

Szinonima: BIM:

Az épületinformációs modellezés szoftver alapú módszer épületek tervezéséhez, építéséhez és irányításához. Ezzel a módszerrel digitálisan rögzíthetők, modellezhetők és összevonhatók az építési adatok, ami lehetővé teszi az épület számítógépes modellként történő megjelenítését.Egyes országokban a BIM már általános gyakorlattá vált a középületek építésében.

Épületirányítás

Az épületirányítás mindazokra a szolgáltatásokra utal, amelyek célja az épületek holisztikus működtetése és irányítása, illetve a kapcsolódó fizikai és műszaki berendezéseket foglalja magába.

Épületirányítási rendszer (GLT)

Az épületirányítási rendszer (GLT) az épületek felügyeletéhez és ellenőrzéséhez használt szoftverekre utal. Az épületirányítási rendszerek olyan ellátó hálózatokat foglalnak magukba az épületen belül, amelyek funkcionális hálózatként használatosak különböző épületautomatizálási rendszer feladatok elvégzéséhez.

Épületirányítási rendszer (GMS)

Az épületirányítási rendszer (GMS) olyan számítógépes rendszer, amely az épületen belül található rendszereket, pl. a veszélyfelhívó rendszereket vagy kommunikációs berendezéseket vezérli, és egyszerűvé teszi a működtetésüket és irányításukat. 

Épületrendszer

A GEZE épületrendszer egy olyan épülettechnikai irányítási rendszer, amely optimálisan teljesíti a különleges biztonsági elvárású épületekre vonatkozó magas szintű igényeket. Lehetővé teszi az ajtó-, ablak- és biztonságtechnikai ágazatokra vonatkozó GEZE rendszermegoldások beépítését az épület biztonsági és ellenőrző rendszerébe.

Érzékelők

A GEZE cégnél az érzékelők körébe tartoznak mindazok a működtető eszközök, amelyek érzékelő technológián alapulnak.

F

Felső szerelésű ajtócsukó

Szinonimák: OTS

A felső szerelésű ajtócsukó a felső ajtóbélésre szerelt ajtócsukó.

Felső szerelésű ajtócsukó rudazattal

Szinonimák: rudazatos ajtócsukó, felső szerelésű ajtócsukó rudazattal

A felső szerelésű, rudazatos ajtócsukó olyan ajtócsukó, amely rudazattal van az ajtóra illesztve.

Felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó

Szinonimák: felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó

A felső szerelésű, csúszósínes ajtócsukó olyan ajtócsukó, amely vezetősínnel van az ajtóra illesztve.

Felülvilágító

felülvilágító olyan ablakra utal, amely lapos vagy enyhén dőlt tetős helyiség mennyezetén van. Gyakran szerelik be nagy terekben, csarnokokban és külső falak nélküli helyiségekben, ahol nem használhatók normál ablakok. A felülvilágító elsődleges feladata a helyiség szellőztetése.

Felülvilágító nyitók

Szinonima: lapos kivitelű felülvilágító nyitó

felülvilágító nyitó olyan szerelvény, amely a felülvilágítók nyitására és csukására szolgál. Ollóval vagy rudazattal rendelkezik. Felülvilágító ollóval mozgatható, amely viszont rudazaton keresztül mozog.

Fényfüggöny

Az aktív infravörös fényfüggöny több pontfényből áll. Fénysugarakat bocsátanak ki a padló felé, ahonnan visszatükröződnek. Ha a fénysugarakat megtöri egy tárgy vagy személy, azt rögzíti a rendszer, és előre meghatározott reakciót vált ki az ajtóból, pl. kinyílik az ajtó. Az aktív infravörös fényfüggönyöknek az a feladatuk, hogy biztosítsák az automata nyíló- és tolóajtókat.

Ferde zárólemez

A ferde zárólemez főként fatokokban használatos.

Forgóajtó

Szinonimák: forgóajtó, KDT

A forgóajtó kifejezés legalább két szárnyból álló nyílóajtót jelent, amely felül és alul van felhelyezve egy forgókeresztre. A forgóajtók mennyezeti gyűrű vagy mennyezeti sín használatával záródnak felül, illetve dob használatával az oldalakon. A forgóajtók nem igénylik huzatfogó rendszer beszerelését.

Forgókereszt

A forgókereszt olyan rendszer, amelynek használatával bármikor átvezethetők az emberek egy belépési ponton. Erre szükség lehet például a belépésvezérlés során, ha minden belépni kívánó személy jogosultságát ellenőrizni kell.

Fogasszíj reteszelés

A fogasszíj reteszelés automata tolóajtók reteszeléséhez használható. Ez a megoldás lehetővé teszi az ajtó zárva tartását áramellátás nélkül is, de manuálisan nyitható vészhelyzetben.

Fotocella

A fotocella egy vagy több fénysugárból álló optoelektromos rendszer. Ha a fénysugarak közül bármelyik megtörik, a rendszer felismeri az akadályt, amely ezt okozta, és elektromos jelet ad ki. Fotocellák használatosak a mozgó tárgyak érintés nélküli felismeréséhez.

Főzáróél

A főzáróél (HSK) az ajtó vagy ablak ajtóütközővel ellentétes oldali éle. Mint ilyen, a mellékzáróéllel is szemben van.

Frisslevegő-bevezető rendszerek

A frisslevegő-bevezető rendszerek friss levegőt szállítanak kívülről az épület belsejébe.

Füst- és hőelvezető rendszer

Szinonima: RWA

A füst- és hőelvezető rendszer megelőző tűzvédelmet kínál annak biztosításával, hogy a füst a lehető leghamarabb távozzon az épületből tűz esetében. A komplett RWA egyedi füst- és hőelvezető ventilátorokból (RWG), kioldó eszközökből, vezérlőelemekből, tápegységből, kábelekből és frisslevegő-ellátásból áll.

Füstgátló ajtó

A füstgátló ajtó olyan öncsukó ajtó, amely beszerelése és becsukása esetén füstvédelmi lezárásként működik, hogy megakadályozza a füst áthatolását.

Füstjelzők

A füstjelzők olyan eszközök, amelyek például a levegőben levő égéstermékek jelenléte útján ismerik fel a füstöt, és riasztást indítanak.

Füstjelző központ

A füsjelző központ olyan eszköz, amely biztosítja a tűz és füst korai észlelését, és árammal látja el a lezárt rögzítőszerkezeteket. Tűz esetén felismeri a tüzet és a füstöt, és megszakítja a nyitvatartó eszköz áramellátását.

Füstvédelmi lezárás

A füstvédelmi olyan ajtó, kapu vagy zárófedél, amely lezárja a helyiséget, és ezzel egyidejűleg megakadályozza a füst terjedését.

G

GCprofile Therm

Hőszigetelt profilrendszer finomkeretes kialakítással, a kifinomult megjelenés érdekében. Olyan beépítési helyzetekhez ajánlott, ahol külön hangsúlyt fektetnek a fokozott energiahatékonyságra, tehát ahol a lehető legkevesebb lehet a hőveszteség télen vagy a hűtési veszteség nyáron. Ez a profilrendszer akkor is használatos, amikor szigorúbb előírások érvényesek a tolóajtórendszer tömítésére. Különösen az időjárási körülményeknek kitett kültéri ajtókhoz és a nagyobb hangszigetelést igénylő beltéri ajtókhoz alkalmas.

Görgős tolóvasalat

A görgős tolóvasalat futósínen és görgős kocsin alapuló tolóvasalat. Az ajtószerelvény mozgása görgőkön keresztül történik, amelyek az ajtó súlyát is megtartják.

H

Hálózatba kötés

A hálózatba kötés csatlakozások létrehozását jelenti az épületrendszeren belüli összes műszaki komponens között. Egységes szabványok, pl. a KNX használata révén a komponensek akkor is egy hálózatba kapcsolhatók, ha más-más gyártó készítette őket.

Harmonikaajtó

A harmonikaajtók kettő vagy több szárnyból állnak, amelykeet csuklós ajtópántok kötnek össze. Ezek a szárnyak cikkcakkos (vagy ténylegesen összehajtogatott) formában nyomhatók egymáshoz.

Homlokzat

A homlokzat a látható külső térelhatároló tervezett külső felületére utal.

Hőmérséklet-érzékelő

A hőmérséklet-érzékelők bizonyos hőmérséklet túllépésekor vagy gyors hőmérséklet-növekedés esetén indítanak riasztást.

Hőszigetelt profilrendszer

A hőszigetelt profilrendszer olyan profilrendszer, amelyen a belső és külső alumíniumprofilt műanyag háló választja el egymástól. Mivel a műanyagnak gyengébb a hővezető képessége, mint az alumíniumnak, kevesebb hő veszik el, így javul az energiahatékonyság.

I

Integrált ajtócsukó

Az integrált ajtócsukók közvetlenül az ajtószárnyra vannak felszerelve, ami azt jelenti, hogy a vezetősín csak akkor látható, amikor az ajtó nyílik.

Intelligens homlokzatok

Az intelligens homlokzatok automatizált ajtó- és ablakelemeket foglalnak magukba, amelyek az épületirányítási rendszerbe vannak beépítve, és megkönnyítik az épület szellőztetését és légkondicionálását.

Interfész modul

Szinonima: interfészmodul

Az interfész modul az ajtórendszer és az épületautomatizálási rendszer közötti kapcsolat, emellett az egyik adatprotokollt másik adatprotokollá konvertálja át.

ISO üveg

Szinonima: szigetelőüveg

Az ISO üveg a szigetelőüveg rövidítése. Az ISO több, egymásra fektetett táblából álló üveget jelent, ami kiváló hőszigetelést (többszörös üvegezés) kínál. Az ISO üveget általánosan használják lakóépületek építésekor.

I.S.T. Kingfix

Az I.S.T. Kingfix nyelves zár kiegészítő előnyöket kínál a hő- és zajszigetelésre vonatkozó szigorúbb igények esetében. Az I.S.T. mérete. A Kingfix nyelves zárvezetője, amely 12 mm hosszú a zárólemez csavarpontjaitól a burkolat felső széléig, kompatibilis a piacon általában kapható elektromos ajtónyitók méreteivel. A fentiekben említett méreteken alapuló zárólemezek bármilyen módosítás nélkül használhatók tovább. Az A4000 I.S.T. Kingfix minden nehézség nélkül szerelhető fel a meglevő ajtókra ezeknek a zárólemezeknek a használatával.

J

Jelenlét érzékelők

A jelenlét érzékelő érintésmentes biztonsági érzékelő. Felismeri az emberek vagy tárgyak jelenlétét az ajtó mozgási területén belül, és hatására az ajtó vagy leáll, vagy visszafelé mozog.

K

Kapcsoló védőrelé

Lásd visszajelző érintkező.

Karos zár

A karos zárak akkor használatosak, amikor az ajtókat a közlekedés normál irányával ellentétesen is nyitni kell vészhelyzet esetén. Az ilyen típusú zár külső kilincse kiold a zárszerkezetből, miközben működésbe lép a pánikfunkció a mentési útvonalak áramlási irányában. Ha beléptetőrendszerből megfelelő jel érkezett, akkor a külső kilincs tartósan vagy bizonyos ideig oldódik ki, hogy az ajtót a vészkijárati áramlási iránnyal szemben lehessen kinyitni.

Káva

Szinonima: keret

A kávák függőlegesen vágott felületek a falban. Az ajtóhoz használt nyílás és az ajtónyílás belső falfelületeit képezik.

Késleltetett csukási művelet

A csukási késleltetés egy olyan funkció, amely ajtócsukón konfigurálható. Célja, hogy hidraulikusan csillapítsa a csukási sebességet, és lelassítsa az ajtót a csukási folyamat vége felé.

Kéttekercses technológia

A GEZE kéttekercses technológiája nagyobb üzemi feszültségtartományt biztosít az elektromos ajtónyitókhoz, mind az általános tekercsek. Emellett korlátozza a lehetőségek sokféleségét is, ami csökkenti a beruházási költségeket.

Kiskereskedelem

A GEZE cégnél a kiskereskedelem kifejezés elsődlegesen a kirakatok és áruházi homlokzatok kialakítására utal.

Kiváltó

A kiváltó a falnyílást burkolja, amit lehet vízszintesen vagy vízszintes alulnézettel tervezni.

Kiváltóra szerelt jelző

Akiváltóra szerelt jelző a szemöldökfára felhelyezett összes jelző, füstjelző, hőérzékelő stb. általános kifejezése.

KNX

A KNX olyan gyűjtősín-rendszer, amely különböző épületfunkciókat, pl. tűz- és füstjelzőket, szellőztetést és légkondicionálást von össze, és számos alkalmazást és szakterületet rendez hálózatba.

Közvetlen nyitó

A közvetlen nyitó az ablakok nyitásához használt motorok különböző típusainak összefoglaló kifejezése. A motorok az ablak fő vagy mellékzáróélére vannak szerelve, hogy a motor mozgása közvetlenül a nyitási szélességet érintse. Az ablakok ilyenkor „nem védettek” (nyitva vannak).

L

Lapos kivitelű felülvilágító nyitó

Más néven: Slimline felülvilágító olló, lásd a felülvilágító nyitót

lapos kivitelű felülvilágító nyitó olyan szerelvény, amely a felülvilágítók nyitására és csukására szolgál. Az ollót rudazat működteti, és a működtető erőt pedig különböző mechanikus kapcsolásokon keresztül fejti ki. A lapos kivitelű felülvilágító nyitó egy rendkívül lapos kialakítású felülvilágító nyitó rendszerre utal. Lapos kialakítása révén az olló és a rudazat elvezetése minimális helyet igényel az ablakszárny fölött és mentén.

Lengőajtó

A kétszárnyú lengőajtók olyan öncsukó ajtók, amelyek mindkét irányban lengenek a tokon belül, és legalább 90°-ban nyílnak.

Lézerszkenner

A lézerszkenner olyan érzékelő, amelynek a feladata, hogy lézeres technológiával biztosítsa az automata nyílóajtókat.

Lineáris motor

Szinonima: lineáris motor

lineáris motor olyan ablakmozgató motor, amely villanymotorral rendelkezik. Ez a motor elektromos energiát alakít át mozgási energiává, vagy még inkább lineáris energiává.

Lineáris tolóajtó

Lineáris tolóajtóban az ajtószárnyak egy vízszintes vonal mentén egyenesen csúsznak, szemben a sarok tolóajtókkal és a köríves tolóajtókkal.

M

Manuális szellőztetőrendszerek

A manuális szellőztetőrendszerek olyan rendszerek, amelyekben az ablakok manuálisan nyithatók, nem pedig automatikusan, pl. felülvilágító nyitórendszerek vagy kézi hajtókaros bukó-nyíló szerelvények.

Manuális tolófalrendszer

Szinonima: MSW

A manuális tolófalrendszer több ajtószárnyból áll, amely tolással nyitható. Egy fő tengelyből állnak, amely mentén a szárnyak mozognak, illetve egy lerakó helyből, amely a szárnyakat tárolja, amikor a rendszer nyitva van.

Mechanikus rögzítőszerkezet

A mechanikus rögzítőszerkezet a mechanikus rögzítés és a rögzítőrudazat általános kifejezése.

Mellékzáróél

A mellékzáróél (NSK) az az ajtó- vagy ablakél, amelyre az ajtó vagy ablak van felszerelve.

Menekülési útvonal

Az épületeken belül a menekülési útvonalak vészkijáratot biztosítanak, hogy az ott tartózkodók gyorsan és biztonságosan hagyhassák el az épületet vészhelyzet vagy pánikhelyzet, pl. tűz esetén. Emellett megkönnyítik az ott tartózkodók mentését is.

Moduláris fixelemprofil

Szinonima: fixelemprofil rendszer

A moduláris fixelemprofil az üvegszerelvények komponense az üveg rögzítő szerelvényen. Lehetővé teszi a teliüveg falak felállítását az ESG táblák függőleges és vízszintes éleihez, amelyek üvegvastagsága 8, 10 és 12 mm.

Motor

Az ajtómeghajtások olyan motorok, amelyek automatikusan mozgatják a nyíló- és tolóajtókat.

Motorzár

A motorzár olyan zár, amely villanymotor használatával zárja és oldja ki a zárat.

Mozgásérzékelők

A mozgásérzékelő olyan érintkezésmentes érzékelő, amely azonosítja a mozgást az ajtó előtt, és ennek eredményeként kinyitja azt.

Mozgó szárny

Szinonimák: mozgó, fő szárny

Többszárnyú ajtórendszerek esetében az elsőként nyíló és utoljára csukódó szárnyat hívjuk aktív szárnynak (vagy mozgó, fő szárnynak). Ez a szárny tartalmazza általában a zárat is.

Munkaáramú ajtónyitó

A munkaáramú ajtónyitó akkor záródik, amikor nincs áramellátás. Az elektromos ajtónyitó kiold, amikor visszaáll az áramellátás. Zümmögő hang hallható a váltakozó áramú aktiválás során, egyenáram alatt azonban ez nem hallható. A munkaáramú változat ellentéte a szünetáramú változat.

Működtető eszközök

A működtető eszközök automata ajtók vezérlésére használt komponensek, és a beállítástól függően az ajtó automatikus nyitását vagy csukását működtetik.

 

N

Nyelvvezető

A nyelvvezető vagy nyelves zár vezető az ajtó nyitási viselkedését javító opció. Azzal, hogy a zárólemez szintjén vezeti a zárszerkezetet, megakadályozza az elfordulást még a síkban záródó ajtókon is.

Nyílóajtó

Szinonima: nyílóajtó

A nyílóajtó olyan ajtó, ahol a szárny az ajtótok egyik hosszanti élén van felszerelve. Ebben az esetben a forgástengely függőleges. A nyílóajtók megtervezhetők kétszárnyú és ütközőajtóként.

Nyílóajtó-mozgató

A nyílóajtó-mozgatók a nyílóajtók automatikus nyitásához és csukásához használatosak.

Nyílóajtó rendszer

A nyílóajtó rendszer olyan rendszermegoldás, amely lehetővé teszi a többszárnyú nyílóajtók automatikus mozgatását.

Nyitáskorlátozó

Szinonima: nyitáshatároló

A nyitáskorlátozó az ajtócsukók vezetősínjébe szerelt komponens, amely bizonyos szögben tartja nyitva az ajtót. Ha a horonycsap érintkezik a nyitáskorlátozóval az ajtó nyitásakor, az ajtó nem fog továbbnyílni. Az ajtó nyitva marad ebben a pozícióban a rögzítési funkcióval ellátott ajtók esetében, és ismét becsukódik a nyitvatartó funkcióval nem rendelkező ajtók esetében.

Nyitórendszerek

A nyitórendszer az ablak nyitásához használt összes komponenst magába foglalja.

O

Ollós motor

Az ollós motor olyan lineáris ablakmozgató motor, amely egy ollópárt nyit meg. Az ablak az olló nyitási mozgásán keresztül nyílik.

Okos épület

Az okos épület kifejezés olyan technikai folyamatokkal és rendszerekkel ellátott épületre utal, amely javítja az életminőséget és feltételeket, valamint a biztonságot, és lehetővé teszi az energia hatékonyabb felhasználását. Ez úgy érhető el, ha az épületet hálózaton összekötött és távvezérelt eszközökkel és szerelvényekkel látják el az automatizálható folyamatok által nyújtott támogatás mellett.

Ö

Önreteszelő pánikzár

Szinonima: SVP

lásd pánikzár

P

Padló alatti mozgató

A padló alatti mozgatók szerelőtálcába vannak szerelve az ajtószárny alsó élén. Ez a szerelőtálca az ajtópántként működő szerelőelem fölött csatlakozik az ajtószárnyhoz.

Padlócsukók

padlócsukó (továbbiakban: BTS) a padlóba ágyazott ajtócsukó. A csukási művelet az ajtó alsó szélétől kezdődik. A padlócsukó nem csak az ajtó csukására szolgál, de az ajtó súlyát is tartja.

Padlózár

Padlózárak használatosak az automata tolóajtók zárásához. Ezek a zárak a padló közelében vannak az ajtóra szerelve.

Pánikajtó

A pánikajtó olyan ajtó, amely csukva marad normál körülmények között, hogy megakadályozza a jogosulatlan személyek belépését az épületbe. Pánikhelyzetben a menekülő emberek előző utasítás nélkül tudják kinyitni. Ez az ajtó vészkijáratként funkcionál.

Pánikrúd

A pánikrúd vízszintes nyomórúd, amely végigfut a teljes ajtószárnyon. Pánikhelyzetben, pl. amikor nagy embertömegek nyomulnak az ajtóhoz, egyszerűen a megnyomásával működtethető.

Pánikzár

A pánikzár olyan eszköz, amely zárja az ajtót, de bármikor lehetővé teszi az ajtó kifelé nyitását. Veszély esetén vagy pánikhelyzetben az ott tartózkodók akadálytalanul tudnak menekülni ezen az ajtón keresztül.

Pánttal ellentétes oldal

Az ajtópánt az ajtónak az az oldala, amely az ajtópánt helyével szemközt van.

R

Radar

A radar (rádióérzékelés és távmérés) kifejezés a rádiófrekvenciás tartományon belüli elektromágneses hullámokon (rádióhullámok) alapuló különböző felismerő és lokalizáló eljárásokra és eszközökre utal. A GEZE cégnél a radar működési elve használatos a mozgásérzékelők területén.

Radaros mozgásérzékelő

A radaros mozgásérzékelő olyan mozgásérzékelő, amely radartechnológia alapján működik. Automata ajtókat működtet.

Rádiós program

A GEZE rádiós program az automata ajtókhoz elérhető összes olyan rádiós távirányítóra utal, amely lehetővé teszi az ajtó vezeték nélküli működtetését távvezérlés révén.

RC2

Az RC az ellenállási osztály (Resistance Class) rövidítése. Az ellenállási osztály azt jelzi, hogy a termék mennyi ideig képes ellenállni bizonyos típusú betörési kísérleteknek. Az RC2 azt jelenti, hogy egy komponens megakadályozza az alkalmi elkövetőt, aki egyszerű szerszámokkal, például csavarhúzóval, fogóval és ékkel 3 percig próbálkozik a csukott és zárt komponens felnyitásával.

Reteszelőmotor

A reteszelőmotor ablakokreteszelésére használt motor. A legtöbb esetben ez egy lineáris motor.

Reteszelőrendszer

reteszelőrendszer mindazokra a komponensekre utal, amelyek az ablak zárását segítik elő, illetve olyan szerelvényre, ahol több különböző zárcilinder és a hozzájuk tartozó kulcsok kapcsolódnak egymáshoz.

Reteszoldó kar

A reteszoldó kar, más néven nappali beállítás olyan opcionális kar, amely az elektromos ajtónyitó mechanikus tartós kioldására szolgál. Ha a kar működtetésével kioldják az ajtót, az csak akkor fog zárni, amikor újra működtetik a kart.

Rögzítőrendszer

A rögzítőrendszer a tűz esetén használt berendezésre utal, amelynek az a feladata, hogy elzárja a tűzvédelmi ajtócsukókat, amelyek egyébként nyitva vannak, hogy megkönnyítsék a belépést. Tűz esetén az ajtócsukó ellenőrzött módon kapcsol ki, a tűzvédelmi ajtócsukó automata csukási funkciója pedig működésbe lép. A rögzítőrendszer legalább egy kioldószerkezetből, egy tűzjelzőből, egy rögzítőszerkezetből és egy tápegységből áll.

Rögzítőszerkezet

Szinonima: rögzítőszerkezet

A rögzítőszerkezet a rögzítőrendszer egyik komponense. Ez az eszköz az öncsukó tűz-/füstgátló ajtó nyitva maradását teszi lehetővé meghatározott vagy kiválasztott szögben az elektromos működtetéséig.

Rudazat

A rudazat az ajtócsukó rögzített ellenpárja, amely az ajtó másik részéhez van illesztve. Ha a csukó a tokhoz van illesztve, akkor a rudazat az ajtószárnyhoz illeszkedik, vagy fordítva. Amikor az ajtó nyitva van, a rudazat mindkét szakasza a fordulóponton keresztül mozog.

Rudazatos reteszelés

A rudazatos reteszelés használatával automata tolóajtókat lehet reteszelni. Ilyen esetben záróretesz van beépítve a finomkeretes ISO profilrendszerbe. Az ajtó zárásakor a rúd a padlóba ereszkedik.

Rugalmas nyitáscsillapító

Rugalmas nyitáscsillapítók esetében a vezetősínben nincs rögzítve a nyitáshatároló, hanem rugalmas. Ez lehetővé teszi a csillapítási hatás kifejtését, egyúttal megakadályozza az ajtó továbbnyílását.

RWA vezérlőpanel

Az RWA vezérlőpanel olyan szünetmentes áramú vezérlőközpont, amely áramszünet esetén is ellátja elektromos árammal az ablakmozgató motorokat, és működteti az ablakokat.

S

Szabadonfutó ajtócsukó

A szabadonfutó ajtócsukók szabad lengési funkcióval beszerelt ajtócsukók.

Szabadonfutó funkció

Az ajtócsukók szabadonfutó funkciója lehetővé teszi az ajtó használatát a nyitás vagy csukás irányába kifejtett ellenállás nélkül, ha azt előzőleg előre meghatározott nyitási szögben kinyitották, például a nap elején. Ugyanakkor az ajtót ellenőrzött módon csukja az ajtócsukó, amint megszakad az áramellátás. Ez lehetővé teszi az összes tűzbiztonsági intézkedés betartását, miközben biztosítja, hogy az ajtó akadálymentes maradjon.

Szélfogó

A szélfogó az épület kültéri ajtaja és a mögötte levő belső térbe nyíló kiegészítő beltéri ajtó között elhelyezkedő kis helyiség. Annak biztosításával, hogy a két ajtó közül az egyik mindig csukva marad, megelőzhető, hogy hideg levegő jusson az épület belsejébe.

Szellőztetés

Szinonima: szellőzés és elszívás

A szellőztetés az ablakok célzott nyitását jelenti, hogy a belső levegő cserélődhessen a kintről érkező friss levegővel. A manuális szellőztetés azokra a rendszerekre utal, amelyekben az ablakokat kézzel nyitják, míg az automatikus szellőztetés a lineáris motorral működtetett rendszerekre utal. A szellőztetés olyan célzott intézkedés, amelynek során levegő lép ki a belső térből, és friss levegő árad be kívülről.

Szellőztetési technológia

A szellőztetési technológia minden olyan megoldást magába foglal, amelynek a célja, hogy manuálisan vagy automatikusan nyissa és csukja az épület helyiségeinek szellőztetésére szolgáló ablakokat.

Szünetáramú

Az áramellátás megszűnésekor a szünetáramú elektromos ajtónyitó kiold, hosszú idejű működése alatt pedig zár. Áramszünet esetén az elektromos ajtónyitó kinyit, és kioldja a megfelelő zárszerkezetet. A szünetáramú ellentéte a munkaáramú működés.

Szünetmentes áramú vezérlőközpont

Szinonima: szünetmentes tápegység

A szünetmentes áramú vezérlőközpont olyan elektromos eszköz, amely teljes áramellátást biztosít áramszünet esetén.

T

Tartómágnes

Szinonimák: nyitvatartó mágnes, elektromos nyitvatartó mágnes

A tartómágnesek olyan rögzítőszerkezetek, amelyeknek az a feladatuk, hogy nyitva tartsák a tűzgátló ajtókat. Nincsenek a vezetősínbe építve. Az ajtószárnyra vannak felszerelve. Mágneses vonzás van köztük és a tartómágnes ellenlemez között, ami lehetővé teszi az ajtó nyitvatartását.

Tartómágnes

A tartómágnes olyan komponens, amely csukva tartja a tűzgátló ajtókat a vészkijárati rendszerekben.

Tartómágnes ellenlemez

A tartómágnes ellenlemez a tartómágnes ellendarabja. A mágnessel szemközt kell beszerelni. Mágneses vonzás van a tartómágnes és a tartómágnes ellenlemez között, ami lehetővé teszi az ajtó nyitvatartását.

Teleszkópos ajtó

Szinonima: kitolható ajtó

A kitolható tolóajtók olyan ajtók, amelyekben a szárnyak párhuzamos futósíneken mozognak. Ez azt jelenti, hogy az ajtószárnyak nyitásához szükséges oldalsó hely kisebb lehet, mint az ajtó nyitási szélessége, így helyet takarít meg.

Teli ajtó

A teli ajtóban a teljes ajtószárny ugyanabból az anyagból készül, szemben a csőkeretes ajtókkal.

Teliüveg rendszer

A teliüveg rendszer (GGS) olyan szerkezetekre utal, ahol az ajtó, nem mozgó elem vagy felülvilágító – amelyek mindegyike egyetlen üvegtáblából áll – csak fent vagy lent rendelkezik tokkal, oldalt azonban nem.

Térelválasztás

Szinonima: helyiség felosztása

A térelválasztás azt jelenti, hogy egy nagyobb helyiség kisebb helyiségekre van elosztva tolófalak vagy üvegrendszerek használatával. A felosztás lehet rögzített vagy változtatható. 

Térelválasztó rendszer

A térelválasztó rendszer tolófalpanelekből áll, amelyekkel a helyiség rugalmasan felosztható.

Természetes füst- és hőelvezető berendezés

Szinonima: NRWG

A természetes füst- és hőelvezető berendezések (NRWG) biztosítják a füst és gázok távozását az épületből tűz esetén. Ezek a szabályozott építési termékek mindig tartalmaznak egy ablakot az ahhoz tartozó elemekkel együtt, kitöltést és egy meghajtórendszert az ahhoz tartozó elemekkel együtt.

Természetes szellőzés

Szinonima: szabad szellőzés

A természetes szellőzés a szél és/vagy belső és külső levegő közötti hőmérséklet-különbségek által létrehozott természetes nyomásgradiensek szellőztetési célú hasznosítását jelenti. Ez a megközelítés nem alkalmaz semmilyen motorosan mozgatott ventilátort.

Tető füstelszívó rendszer

A tető füstelszívó rendszer tetőablakokon keresztül vezeti ki a füstöt az épületből.

Tolóajtó

A tolóajtó egy vagy több vízszintesen mozgó ajtószárnyból áll, amely a saját szintjén mozog egy nyíláson keresztül.

Tolóajtó mozgató

A tolóajtó mozgatók a tolóajtók automatikus nyitásához és csukásához használatosak.

Tolóajtórendszer (automatikus)

A tolóajtórendszer olyan rendszermegoldás, amely a többszárnyú ajtók automatikus mozgatására szolgál.

Tolófal

A tolófal olyan mozgatható fal, amely síneken fut a felső és alsó élein, így a panelek egy adott tér körül mozgathatók. Emellett a tolófalrendszerek használatával nagyobb helyiség több kisebb térre osztható fel.

Toló szerelvényes rendszer

Szinonima: toló szerelvény

A tolóvasalat rendszer tolóajtók nyitására szolgáló rendszert jelent, ami futósínből, görgőskocsiból, görgőcsapból, felfüggesztésből, padlóvezetőből és végütközőből vagy SoftStop egységből áll szükség szerint. A tolóvasalat rendszer általános kifejezés azokra az általában fémből készült komponensekre, amelyek megkönnyítik az ajtók és ablakok nyitását és csukását, ezek lehetnek például pántok és zárak.

Többrétegű biztonsági üveg

Szinonimák: biztonsági üveg

A többrétegű biztonsági üveg (LSG) onnan kapta a nevét, hogy kettő vagy több üvegtábla kombinációjából áll, amelyet szakadásmentes és rugalmas polimerfólia köt egymással össze. Ez a kombináció olyan fontos biztonsági jellemzőket kínál, mint például az áttörhetetlenség, az üvegszilánkok okozta sérülések csökkent kockázata, mivel azok a fóliához tapadnak, és nagy mértékben növelik a hangszigetelést.

T-Stop vezetősín

A T-Stop vezetősín rugalmas nyitáskorlátozással ellátott vezetősín. Csillapító anyagot tartalmaz, amelynek a horonycsap nekinyomódik nyitás alatt, így csillapítva az ajtónyitási folyamatot. Ez a vezetősín szükségtelenné teszi a padlóra szerelt ajtóütközőket.

Tűzgátló ajtó

Szinonima: tűzgátló ajtó

Olyan ajtó, amely tűzvédelmi lezárásként funkcionál, hogy megakadályozza a tűz terjedését. Egyes esetekben ez az ajtó füstbiztos is lehet. A tűzgátló ajtó általános kifejezés a tűz- és füstgátló ajtókra.

Tűzvédelmi lezárás

A tűzvédelmi lezárás olyan ajtó, kapu vagy zárófedél, amely lezárja a helyiséget, és ezzel egyidejűleg megakadályozza a tűz terjedését. A tűzvédelmi lezárás általános kifejezés az olyan ajtókra, kapukra és zárófedelekre, amelyek helyiségeket zárnak el, és egyidejűleg megakadályozzák a tűz és/vagy füst terjedését.

Ü

Ütközőajtó

Szinonima: nyílóajtó

Az ütközőajtó olyan nyílóajtó, ahol az ajtószárny egy oldalon van felszerelve. Az ajtópántok ezen az oldalon találhatók, a zár pedig a szemközti oldalon. Az ütközőajtó a leggyakrabban használt ajtótípus.

Üveges homlokzat

Az üveges homlokzatok főként üvegből álló homlokzatok. Például gyakran találhatók nagyméretű, tekintélyes épületek külső burkolatán vagy toló üvegfalas kirakatokon.

Üvegrendszerek

A GEZE cégnél az üvegrendszerek általános kifejezést jelentenek a beépített teliüveg rendszerekre, teliüveg rendszerekre és kézi tolófalrendszerekre.

Üvegszerelvények

Az üvegszerelvények üvegajtók speciális rögzítő szerelvényei.

V

Végzárás

A végzárás olyan erő, amely semlegesíti az öntartási sebességet közvetlenül az ajtó teljes csukódása előtt, hogy az be tudjon záródni. Ez lehetővé teszi az esetleges ellenállás korrigálását a csukási sebesség gyorsulásával, közvetlenül a csukási ciklus befejezése előtt.

Vészkijárat

A vészkijáratok a menekülési és mentési útvonalak mentén található ajtók.

Vezetősín

A vezetősín az ajtócsukó rögzített ellenpárja, amely az ajtó másik részéhez van illesztve. Ha a csukó a tokhoz van illesztve, akkor a rudazat az ajtószárnyhoz illeszkedik, vagy fordítva. Amikor az ajtó nyílik, horonycsap mozog a sínen.

Visszafogó

A visszafogó az ajtócsukóba szerelhető csillapító, amely elnyeli a nyíló ajtó lengési erejét. Megakadályozza az ajtó túl szélesre tárását, így megvédi az embereket, az ajtóelemeket, a szomszédos falakat vagy az ajtó mögé helyezett tárgyakat.

Visszajelző érintkező (más néven kapcsoló védőrelé)

A visszajelző érintkező az elektromos ajtónyitóra szerelt opcionális érintkező, amely meghatározza és továbbítja az ajtó állapotát (nyitva/csukva). Azonosítja az elektromos ajtónyitó és a zárszerkezet közötti érintkezést. Nincs megkülönböztetve a zárt és kioldott állapot.

 

Z

Zár

Szinonima: ajtózár

A zár olyan eszköz, amit gyakran működtetnek kulccsal, hogy zárva tartsa az ajtót, és megakadályozza, hogy jogosulatlan személyek kinyissák.

Zárólemez

A zárólemez olyan lemez, amelyen kivágások vannak az ajtózárhoz és az ajtózár reteszéhez adott esetben. Az ajtótokba van beépítve ezeknek a komponenseknek az ellendarabjaként, hogy védje őket a kopás és elhasználódás ellen. Meg kell különböztetnünk például a lapos zárólemezeket és a ferde zárólemezeket. Lapos zárólemezek használhatók a helyzetek széles körében. Fa- és acél tokokhoz, valamint műanyag tokokhoz és alumínium takaró tokokhoz használatosak.

Zöld épület

A zöld épület a fenntartható építés területéről származó kifejezés. Olyan épületekre utal, amelyeket a fenntarthatóság figyelembe vételével építettek.  Ha az energia, víz és egyéb erőforrások hatékony használatával, az egészséges munkahelyi feltételekkel, illetve hulladékok és környezetszennyezés csökkentésével kapcsolatos bizonyos kritériumok teljesülnek, ezek az épületek ún. LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) tanúsítványt kaphatnak.

Zsilip

Szinonima: zsilip

A zsilip két ajtó sorrendjét szabályozza olyan módon, hogy egyidejűleg csak egy ajtót lehessen nyitni. A belső ajtó tartalmazza azokat a biztonsági funkciókat, amelyek a mögötte levő helyiség megfelelő védelméhez szükségesek.