Témák

Épületbiztonság – az emberek és az értékek védelme

Az épület biztonságossá tétele bonyolult feladat. Az egyre növekvő biztonsági elvárásokat, valamint bizonyos jogszabályokat és előírásokat is figyelembe kell venni. Adjuk még hozzá a biztosítótársaságok követelményeit és a műszaki lehetőségek összetettségét. A körültekintő biztonsági koncepció gondoskodik róla, hogy a lehető legkevesebb gond „történjen”.

Milyen kockázatokkal jár az épületüzemeltetés?

A pánikrúddal felszerelt vészkijáratok fizikai nyomásra nyílnak.

A pánikrúddal felszerelt vészkijáratok fizikai nyomásra nyílnak. © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Minden épület különböző. Csakúgy, mint az azt használó emberek. Vagy az ott gyártott vagy tárolt termékek. A kockázatok és veszélyek szintén eltérőek. Mindenkinek, aki felelős az épület biztonságáért, meg kell vizsgálnia az összes lehetséges kockázatot és védelmi célt egy elemzés segítségével. Az épület biztonsági koncepciójának összeállítása során szem előtt kell tartani a törvényi előírásokat és a biztosítási követelményeket.

A speciális épületek – középületek, óvodák, ipari létesítmények, irodakomplexumok, toronyházak, szállodák, bevásárlóközpontok, iskolák, vagy kórházak és ápolóintézetek – biztonsági intézkedései eltérnek a magánépületeknél alkalmazottaktól. Mindig attól is függ, hogy hány ember tartózkodik az épületben, korlátozott-e a mozgásuk, vagy jól ismerik-e az épületet.

Potenciális kockázatok

 • Tűz/robbanás
 • Elektromos és mechanikus üzemzavarok
 • Veszélyes anyagok
 • Kémkedés/szabotázs
 • Betörés
 • Betörés/vandalizmus
 • Támadás

Biztonsági koncepciók épületek számára – mit jelent ez?

A biztonsági koncepció magában foglal minden megelőző és kárcsökkentő intézkedést, amit az egyéni igények és elvárások, valamint a védelmi célok szerint állítanak össze. Ezek elsősorban tűzvédelmi intézkedéseket, a menekülési út biztosítását, füstelvezető rendszereket, belépésvezérlést ás betörés elleni védelmet jelentenek. Az épület használatának megfelelő biztonsági koncepcióját össze kell hangolni a szervezet általános biztonsági koncepciójával, majd rendszeresen frissíteni kell – különösen akkor, ha változás történik az épület használati módjában, például egy szervezeti átalakítást követően.

Az ajtó, mint az épületbiztonság legfontosabb eleme

Az épületbiztonság fontos eleme: többfunkciós ajtó

Az épületbiztonság fontos eleme: többfunkciós ajtó © Jürgen Pollak / GEZE GmbH

Az ajtók bejáratként, vészkijáratként, valamint a helyiségek és különböző funkcionális területek védett összekötőjeként is szolgálnak. Fontos feladatot látnak el az épületbiztonság terén. A tűzvédelem, hangszigetelés és akadálymentesség területén is meg kell felelniük bizonyos műszaki elvárásoknak.

Ennek eredményeképp az intelligens motorokkal felszerelt automata ajtók különösen összetett rendszerré alakultak. A többfunkciós ajtók a következő funkciókat látják el:

 • belépésvezérlés
 • füst- és tűzjelző
 • menekülési ajtóvezérlő rendszer
 • Érzékelőkkel biztosított védelem, pl.: jelenlét- és mozgásérzékelő


Ha az ajtórendszereket az épületautomatizálásba vagy az épületirányítási rendszerbe integrálják, akkor az üzemállapotuk távolról is megjeleníthető és vezérelhető.


GEZE ajtómegoldások az Ön biztonságáért

A GEZE csúcsteljesítményű biztonsági megoldásokat kínál az automata ajtómozgatókhoz. Ezek a felmerülő speciális elvárásokhoz és az egyedi menekülési útvonal koncepciókhoz igazíthatók – ajtóvezérlő készülék segítségével, amely önálló megoldást kínál az olyan rendszerekre, amelyek az egyedi biztonsági követelményeket egyetlen intelligens rendszerben egyesítik. Az egyedi biztonsági koncepciók optimális megoldásokat eredményeznek.

Tovább a GEZE biztonsági rendszerekhez

A GEZE vészkijárati rendszer része: GEZE TZ 320 ajtóvezérlő készülék

A GEZE vészkijárati rendszer része: GEZE TZ 320 ajtóvezérlő készülék © GEZE GmbH

GEZE vészkijárati rendszerek

A GEZE vészkijárati rendszer teljes körű, megbízható rendszermegoldás, különösen középületek, például kórházak, iskolák vagy szórakozóhelyek számára. Tűz esetén vagy pánikhelyzetben a személyi és tűzvédelemről, valamint az épület biztonságáról is egyaránt gondoskodik. A GEZE különböző rendszerkomponensei itt együtt dolgoznak: pl.: az automata ajtómozgatók, ajtócsukók, motorzárak és a menekülőajtók ajtónyitói, valamint a tűz- vagy veszélyjelző rendszerek és beléptetőrendszerek. A TZ 320 ajtóvezérlő készülék a rendszer „agya”. A  vészkijárati rendszer megfelel az EltVTR-nak (a vészkijáratokhoz és mentési útvonalak ajtajaihoz használt elektromos zárrendszerek német irányelvei).

Pánikzárak

Az önreteszelő pánikzárak vészhelyzet esetén megalkuvás nélkül gondoskodnak mind az emberek, mind pedig a vagyontárgyak védelméről. Egyrészről az embereknek egy szempillantás alatt el kell tudniuk hagyni az épületet, amikor veszély elől menekülnek. Másrészről pedig a tulajdonosoknak és üzemeltetőknek védeniük kell az érzékeny területeket az illetéktelen átjárással szemben.

A GEZE önreteszelő pánikzárakat (IQ lock) kínál erre a célra. Ezek a zárak biztosítás-kompatibilis zárást, betörés elleni védelmet és ellenőrzött belépést biztosítanak, vészhelyzet esetén ugyanakkor gyorsan nyílnak.

GEZE beléptetőrendszerek

Kompakt, webalapú, „all-in-one” rendszermegoldásként, kifejezetten ajtókhoz készült komponenseikkel a GEZE beléptetőrendszerek eleget tesznek a modern azonosítórendszerek által támasztott követelményeknek. GEZE beléptetőrendszerek az egyszerű ajtóknál ugyanúgy használhatók, mint a hálózati ajtórendszereknél. A GEZE beléptetőrendszerek lépésről lépésre igazodnak a biztonság koncepció méretéhez és elvárásaihoz.

Az egyszerű kezelésnek köszönhetően a GEZE beléptetőrendszer magánépületek számára is ideális választás. Belépésvezérlés a bejárati ajtónál, ajtócsengő, szabotázsfelügyelet vagy elektromos ajtónyitó – ezek mindegyike biztonságosabbá teszi az otthonokat, és gondoskodik a magánélet védelméről.

A GEZE épülettechnika-kezelő rendszer

A GEZE épületrendszerei, illetve az ajtókhoz, ablakokhoz és biztonságtechnikához készült rendszermegoldásai az épületbiztonsági rendszerbe és vezérlésbe integrálhatók. Az épület különféle automatizálási komponenseit a központi vezérlő- és megjelenítő rendszer ellenőrzi, és védelmet kínál a számos különböző hálózati lehetőségen keresztül: gondoskodik a biztonságos füst- és hőelvezetésről (RWA), lezárja a tűzszakaszokat, kinyitja a mentési útvonalakat és ellenőrzi a beléptetést.

Átveszi a következők szimultán ellenőrzését

 • automata ajtórendszerek
 • tűz- és füstgátló ajtók ajtócsukói
 • füst- és hőelvezetést (RWA) és napi szellőztetés szolgáló ablakmozgató motorok
 • vészkijárati rendszerek és pánikzárak
 • harmadik fél termékei (pl.: világításkapcsolók)

A GEZE modern ajtó-, ablak- és biztonságtechnikai megoldásai az új ABUS KranHausban


GEZE ajtórendszerek fokozott betörésgátlással

A GEZE biztonsági ajtói megnehezítik a betörők életét. Még szigorúbb biztonsági követelmények (2-es ellenállási osztály) teljesítésével gondoskodnak a bejárat védelméről. A rendszer átlátható megjelenítése az RC2 funkcionalitástól függetlenül megmarad.

Tovább a GEZE betörésgátló tolóajtó rendszereihez

Tovább a GEZE betörésgátló, automata forgóajtó rendszereihez

Támogatás az épületbiztonság tervezéséhez

A GEZE támogatást nyújt az új épületek tervezéséhez, és tanácsadást biztosít az épületbiztonságot érintő szempontokkal kapcsolatban. Az egyedi kívánságokat és helyzeteket ugyanúgy szem előtt tartjuk, mint a vonatkozó ipari sajátosságokat. Jól ismerjük mindazon műszaki irányelveket, szabályozásokat és szabványokat, amelyeket az építés során figyelembe kell venni. A szabványok és szabályozások folyamatosan változnak, így a laikusok számára nehéz lehet nyomon követni őket.

A GEZE ezért a speciális tervezési lépésekhez is segítséget nyújt, pl.: az épület akadálymentességét és tűzvédelmét érintő kérdésekben.

Teljes körű szolgáltatás az épületbiztonság megvalósításához

A GEZE a tanácsadás mellett vállalja a megoldások beépítését a vásárló számára. Így vásárlóink a folyamat egésze alatt élvezhetik annak előnyét, hogy a tervezési és átalakítási feladatok elvégzését, illetve az egyéb szolgáltatásokat ugyanaz a partner biztosítja számukra.

A GEZE szolgáltatási eszközei segítik a műszaki szakembereket az automata ajtórendszerek kezelésében és konfigurálásában, így gyorsabban és egyszerűbben konfigurálhatják a beállításokat.

Tovább a GEZE vásárlói portálhoz

Az ablakmozgató motorokhoz kifejlesztett WinCalc 2.0 kalkulációs program elvégzi az ablakrendszer tervezéséhez szükséges összes számítást, és megmutatja az összes alkalmazható motormegoldást. Lehetővé teszi a manuális és elektromotoros szellőzőablakok, a füst- és hőelvezető rendszerek és az NRWG-k kalkulációját, valamint a megfelelő szünetmentes áramú vezérlőközpont tervezését.

Mindig a biztonságtechnika élén

A GEZE a projekt teljesítése után is támogatást nyújt a különféle szolgáltatási csomagjain keresztül. A karbantartási és szervizmegállapodások hosszú távú épületbiztonságot biztosítanak.