Egy élhetőbb jövőért: A fenntarthatóság szívügyünk

A fenntarthatóságot nem stratégiai intézkedésnek, hanem alapvető értéknek és társadalmi elkötelezettségnek tekintjük környezetünk, munkatársaink, ügyfeleink és vállalatunk iránt. Sandra Alber, a GEZE jogi és pénzügyi vezérigazgató-helyettese beszámol a cég fenntarthatósági intézkedéseiről.

Jövőbe mutató perspektívák teremtése

Nem elégszünk meg pusztán a törvényi előírások betartásával. Ennél többet szeretnénk elérni: Pozitív perspektívát kívánunk nyújtani alkalmazottainknak és ügyfeleinknek, és szeretnénk biztos alapokra helyezni közös jövőnket.  

Ha a GEZE-nél hozzáállásunk és a vállalati kultúránk részeként sikerül megteremteni a fenntarthatóság alapjait, az nagy előnyökkel fog járni: folyamataink és termékeink is környezetbarátabbá vállnak. 

A felelősségteljes, fenntartható cselekvés megnyitja a kaput számunkra ahhoz, hogy pozitív távlatokat kínáljunk mind alkalmazottaink, mind ügyfeleink számára, és biztosítsuk közös jövőnket.

Sandra Alber, a GEZE jogi és pénzügyi vezérigazgató-helyettese

Tevékenységeink és környezettudatos cselekvésünk kulcspontjai 

Fenntarthatóság-menedzsmentünk három pilléren nyugszik:  

1. Regionális felelősségvállalás egy világméretű hálózatban 

2. Klíma és környezet 

3. Fenntarthatóság a termék teljes életciklusa során 

Ennek fontos eleme a természeti erőforrások felelősségteljes kezelése. Gyártási folyamataink során már régóta odafigyelünk olyan szempontokra is, mint az energiahatékonyság. Például a GEZE a németországi telephelyein kizárólag zöld áramot használ. Ezt egyre inkább szeretnénk a termékeinkben, sőt termékeink teljes életciklusa során is megvalósítani.  

A zöld tetők a klímavédelem elengedhetetlen részét képezik: a növények elnyelik a CO2-t, és segítik a levegő tisztítását.

A zöld tetők a klímavédelem elengedhetetlen részét képezik: a növények elnyelik a CO2-t, és segítik a levegő tisztítását. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

CO2-mérleg, mint a fenntarthatóság-menedzsment alapja   

Hol keletkeznek a GEZE üvegházhatást okozó gázkibocsátásai, és milyen mértékűek ezek? A GEZE Leonberg részére a GHG-protokoll (üvegház-hatású gázok kibocsátásával kapcsolatos beszámolók nemzetközileg elfogadott standardja) alapján CO2-mérleget készítettek. Az üvegházhatású gázok protokollja egy globális szabvány, amely meghatározza az üvegházhatást okozó gázok okozta kibocsátás kiszámítására szolgáló módszereket. Ezekkel az adatokkal célzottabban megtervezhetjük fenntarthatósági menedzsmentünket, és CO2-lábnyomunkat is tovább csökkenthetjük. 

Ezen mérjük le a klímaváltozáshoz való hozzájárulásunkat 

Klímamérlegünkben meghatároztuk egyrészt azt a CO2-kibocsátást, amely magánál a GEZE-nél keletkezik - belső égési folyamataink, mint például a GEZE gépjárműparkja folytán (kibocsátások 1. köre). Másrészt meghatározásra kerültek a közvetett kibocsátások is, például a villamos energia, a vízgőz és a távhő (kibocsátások 2. köre). Ezek nem a cégünkön belül keletkeznek, hanem úgy kerülnek „beszerzésre“, hogy ezt követően a GEZE használja fel azokat. 

A GEZE egy lépéssel tovább megy

Mérjük az értékteremtési láncunkban előforduló összes kibocsátást, például az alkalmazottak hivatalos és üzleti útjait.

Mérjük az értékteremtési láncunkban előforduló összes kibocsátást, például az alkalmazottak hivatalos és üzleti útjait. © Getty Images

Az is fontos számunkra, hogy a termékfelhasználás és az értékesített termékek élettartam-végi kezelése fenntartható módon történjen. Emiatt önként mérünk mindenféle kibocsátást, amely értékteremtési láncunkban keletkezik. Ehhez a 3. körhöz tartoznak például munkatársaink hivatalos és üzleti útjai. De ide tartoznak a GEZE hatáskörén kívül eső kibocsátások is, mint például a GEZE termékek szállítása, használata és újrahasznosítása. Ezek ugyan nagyobb kihívást jelentenek a kibocsátások csökkentése tekintetében, viszont ezek az adatok lehetőséget biztosítanak számunkra olyan jövőbe mutató intézkedések kidolgozásra, melyek célja, hogy hosszú távon ezeket a kibocsátásokat is csökkenteni tudjuk.  

 

Amit már elértünk 

A GEZE Németországban valamennyi telephelyén csak zöld áramot használ. Ezenkívül Leonbergben egy hatékony távfűtőmű működik, amely földgázzal üzemel. Ennek eredményeként az 1. és a 2. körös kibocsátásoknál egy munkatársra eső alacsony értékek (2,81 t CO2e) érhetők el. 

Emellett a GEZE kompenzálja a CPH-egységekhez felhasznált földgázt, és a céges autók üzemanyagát is.  

 

Amit még el akarunk érni 

Még ha a GEZE a klímabarát gazdálkodás összes kritériumát illetően már jelenleg is aktív: a CO2-kibocsátásokat még átláthatóbbá kell tenni, hogy még tovább lehessen csökkenteni azokat. Ennek érdekében például a CO2-mérleget kiterjesztjük az összes leányvállalatra, úgy, hogy eközben a gyártó telephelyekre összpontosítunk. Az ökológia lábnyom javításához az ellátási láncban és a termékek felhasználása során egyéni intézkedéseket is tervezünk.