A lutheránus templom tornyának tetőkilépő ajtója
A lutheránus templom tornyának tetőkilépő ajtója
A tetőkilépő ajtó GEZE MLS motoros zára
A tetőkilépő ajtó GEZE MLS motoros zára

Modern hő- és füstelvezető megoldások - történelmi épületben

A műemlékvédelmi épületekben lévő ajtóknak a biztonságot és az ellenőrzési funkciót illetően ugyanazoknak a követelményeknek kell leget tenniük, mint az új épületekben lévő ajtóknak. Az 1490 és 1510 között épített wittenbergi lutheránus templom jó példa a műemlékvédelem alatt álló épületekben kialakított hő- és füstelvezető rendszerek elemeinek (RWA) legmodernebb zár- és ajtótechnikával történő kombinálására.

A templomtorony felújítása során az az igény merült fel, a torony lépcsőházának füstmentesnek kialakítása, hogy tűz esetén a menekülési és mentési útvonalak gond nélkül használhatóak legyenek. Mindezeken túl a betörésvédelem érdekében az ajtóknak kívülről és a tető felől, a biztosítók által elfogadott reteszeléssel kell rendelkezniük, és a megengedettől eltérő használatot a betörésjelző berendezések felé jeleznie kell. A GEZE hő- és füstelvezető berendezés összetevőinek és a legmodernebb zár- és ajtótechnikának a kombinációja eleget tesz ezen követelményeknek.

A természetes hő- és füstelvezető rendszerek biztonságos működéséhez mindig megfelelően méretezett friss levegő utánpótló nyílások szükségesek. Az épület alsó részén a beáramló levegő nyílásokon keresztül hideg levegő áramlik be, így – a termikus felhajtó erő következtében – a bennlévő füstmennyiség felemelkedik és az épület felső részén lévő kiáramló felületeken távozik. Füstelvezető felületként az ablak nélküli torony tetőkilépő ajtaja szolgál. Tűz esetén ez kifelé nyílik és egyben egy további menekülőút funkcióját is betölti. Az ajtó zárása az önzáró GEZE MLS motoros zárral történik, amely a pánikfunkciójának köszönhetően belülről bármikor manuálisan nyitható, és ezáltal betölti egy menekülőajtó funkcióját. A riasztót a füstjelző vagy manuális aktiváló elemek hozzák működésbe. Riasztás esetén az RWA központ vezérli az összes be- és kiáramló levegő nyílást. Riasztás esetén a motoros zár kevesebb, mint egy másodperc alatt kioldja az ajtót és így lehetővé teszi az ajtó kinyitását. Ezzel párhuzamosan jelet küld a betörésjelző berendezésnek, hogy az ajtók már nincsenek zárva.

A GEZE RWA központ és a GEZE GEZE MLS motoros zár kombinációjának és a fordítottan beépített GEZE TS5000 ajtócsukónak köszönhetően ebben a történelmi épületben is teljesíthetőek az egyedi követelmények. Ez gyors füst- és hőelvezetést, valamint biztonságos menekülő utat jelent.