GEZE Akadémia 2011


Néhány vélemény, amellyel hallgatóink kollégáiknak ajánlanák elıadássorozatunkat

„Színvonalas, mindenre kiterjedı elıadás“
„Részletes, az adott témakört jól ismerteti“
„ Tanulságos, az RWA rendszerek felépítése szempontjából“
„Az épületek hı- és füstelvezetésével kapcsolatban sok információt és megoldást ismerhettünk meg“
„Olyan speciális információkhoz juthat a hallgató, melyeket hasznosítani tud a késıbbiekben“
„Az elıadás teljeskörően és érthetıen mutatja be a gyakorlatban alkalmazott hı- és füstelvezetı rendszereket“

A nagy érdeklıdésre való tekintettel nyáron is folytatódik a 2011. januártól nagy sikerrel beindult GEZE Akadémia elıadássorozat, a Magyar Építészkamara által akkreditált kreditpontos szakmai továbbképzés, melynek középpontjában a hı- és füstelvezetés valamint a menekülési útvonalak tervezése áll. A továbbképzésben résztvevı építész tervezık, tőzvédelmi szaktervezık, elektromos tervezık, homlokzattervezı szakmérnökök, épületüzemeltetı szakemberek, mőszaki ellenırök egybehangzó véleménye alapján a GEZE Akadémia hiánypótló a maga nemében, és magas színvonalú szakmai ismereteket közöl a résztvevıkkel.

A GEZE Akadémia kis létszámú csoportokban (kb. 5-15 fı), szeminárium jelleggel ad részletes szakmai ismereteket a legkorszerőbb nyílászáró mőködtetı rendszerek tervezési és kivitelezési kérdéseirıl, a vonatkozó törvényi szabályozások részletes ismertetésével. A GEZE Akadémia 2011 igazodva az
építészek igényeihez 2 önálló modulból áll, amelyek nem épülnek egymásra.

A GEZE Akadémia 2011 A-modul a fajsúlyosabb témákkal a hı- és füstelvezetı (RWA) rendszerek jogszabályi hátterének és szabványi környezetének részletes ismertetése mellett konkrét számítási példákon keresztül mutatja be az RWA rendszerek tervezésének folyamatát, külön felhívva a figyelmet a
tervezésekor elıforduló leggyakoribb hibákra.

A GEZE Akadémia 2011 B-modul, az ajtócsukók funkciói, komfortfokozatai valamint a mobil és fix belsı üvegfalak tervezési kérdései mellett a menekülési útvonalak (RWS) tervezési kérdéseivel és mőszaki megoldásaival foglalkozik.
Mindkét elıadást konzultáció valamint a bemutató terem vonatkozó szerkezeteinek megtekintése követi. A Magyar Építész Kamara modulonként 1-1 kreditpont ad.

Jelentkezési lap és részletes tájékoztató letölthetı illetve igényelhetı a gezeakademia@geze.com e-mail címen.
(A tárgy mezıben kérjük feltüntetni: “GEZE Akadémia 2011”).


GEZE Akadémia 2011 idıpontok:
Megbeszélés szerint szerdai napokon 13h kezdettel.


GEZE Akadémia 2011 téli időpontok:
2011.12.07. szerda 13h A-modul (hő- és füstelvezetés tervezése)
2011.12.14. szerda 13h B-modul (menekülési útvonalak tervezése)