A GEZE környezetpolitikája

Vállalatunk erős növekedési üteme újra meg újra új környezetvédelmi kihívások elé állít bennünket. Folyamatosan törekszünk a termékek és a gyártóberendezések ökológiájának javítására, valamint a természeti erősforrások kíméletes igénybevételére. A termékek fejlesztésétől a gyártáson és forgalmazáson át a legmodernebb ökológiai és ökonómiai szabványok szerint dolgozunk.

A természetes környezet és a következő generációk életfeltételeinek
a megőrzése a GEZE társadalmi felelősségvállalásának részét képezi.