A GEZE környezetpolitikája

A GEZE környezetpolitikája

Vállalatunk erős növekedési üteme újra meg újra új környezetvédelmi kihívások elé állít bennünket. Folyamatosan törekszünk a termékek és a gyártóberendezések ökológiájának javítására, valamint a természeti erősforrások kíméletes igénybevételére. A termékek fejlesztésétől a gyártáson és forgalmazáson át a legmodernebb ökológiai és ökonómiai szabványok szerint dolgozunk.

A természetes környezet és a következő generációk életfeltételeinek
a megőrzése a GEZE társadalmi felelősségvállalásának részét képezi.


Az elektromos, elektronikus berendezések az emberi egészségre és a környezetre veszélyes anyagokat tartalmaznak! A hulladékká vált berendezéseket elkülönítetten kell gyűjteni, és nem helyezhetők a kommunális hulladékkal azonos gyűjtőedénybe. A használt és hulladékká vált elektromos berendezések a forgalmazás helyén, vagy a használt berendezéssel jellegében és funkciójában azonos elektromos berendezéseket forgalmazóknál térítésmentesen leadhatók.
A hulladékká vált elektromos és elektronikus berendezések a lakosság számára elérhető hulladékgyűjtő udvarokon is térítésmentesen leadhatók.

www.hulladekudvar.hu

A GEZE Hungary Kft a 197/2014.(VIII.1.) Korm. rendelet szerint gondoskodik az általa forgalomba hozott termékek hulladékkezeléséről. Az elektromos és elektronikai berendezések és azok csomagolásának környezetvédelmi termékdíjának megfizetésével, és az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség Nemzeti Hulladékgazdálkodási Igazgatóságának kollektív teljesítésével, a GEZE Hungary Kft teljesíti a kötelező gyűjtési és hasznosítási előírásokat.