Beleegyezési nyilatkozat a GEZE vállalatcsoport adatvédelmére vonatkozóan (állapot: 2018 május)

Örülünk, hogy ellátogatott a GEZE internetes oldalaira (a továbbiakban „weboldalak“), valamint hogy érdeklődik vállalatcsoportunk és termékeink iránt. A weboldalainkkal kapcsolatban ajánlott szolgáltatások lényege abban áll, hogy Önnek lehetőség szerint csak olyan információkat és tartalmakat kínáljuk, amelyek az Ön érdeklődésére számot tartanak. Ebből a célból, valamint ajánlatunk optimalizálására az Ön adatainak bizonyos mértékű gyűjtésére és alkalmazására vagyunk utalva.

Az Ön magánszférájának és személyes adatainak védelmét nagyon komolyan vesszük. Ezért átfogó tájékoztatást nyújtunk, hogy weboldalaink meglátogatásakor biztonságban érezhesse magát, és tudja, hogy magánszféráját személyes adatainak feldolgozásakor is szem előtt tartjuk. A weboldalunk meglátogatása során begyűjtött adatokat mindig bizalmasan, és a vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően kezeljük. Az Ön személyes adatainak védelme az egyik központi törekvésünk. Az adatvédelem és információbiztonság vállalati politikánk fontos részét képezik.

Különösen az európai általános adatvédelmi rendelet (EU - GDPR), valamint az adott ország adatvédelmi jogszabályainak hatálya alá tartoznak. Eszerint jogosultak vagyunk személyes adatok gyűjtésére és alkalmazására, amennyiben ez szükséges ahhoz, hogy a www.geze.de cím alatti internetajánlatunkat, valamint a GEZE vállalatcsoport weboldalainak használatát, ideértve az azok által kínált összes szolgáltatás és funkció használatát lehetővé tegyük az Ön részére.

1    A GEZE vállalatcsoport weboldalainak használati feltételei

1.1    A felelősség kizárása

A weboldalunkon tartalmazott adatokat a GEZE GmbH gondosan megvizsgálja és ellenőrzi. Arra törekszünk, hogy ezt az információkínálatot állandón bővítsük és frissítsük az Ön részére. Mindazonáltal a GEZE GmbH a helyességet, teljeskörűséget és az aktualitást illetően nem tud felelősséget, garanciát vagy szavatosságot vállalni. Ugyanez érvényes azokra az internet oldalakra, amelyekre ez a weboldal közvetlenül vagy közvetetten hivatkozik. Más szolgáltatók honlapjaira a mi adatvédelmi alapelveink nem érvényesek, még akkor sem, ha internetes oldalaink ezekre hivatkoznak. Kérjük, ezért vegye figyelembe az adott weboldal szolgáltatójának mindenkori adatvédelmi rendelkezéseit, ha internet oldalunkat elhagyja! A GEZE GmbH fenntartja magának a közzétett információk előzetes bejelentés nélküli módosításának, kiegészítésének jogát.

1.2    Szerzői és oltalmi jogok
Ezeknek az internet oldalaknak a tartalma és megjelenítése a szerzői jog védelme alá esik. Az internet oldalak vagy azok tartalmának sokszorosítása a GEZE GmbH előzetes hozzájárulását igényli. Ez alól kivételt képeznek a "Vállalkozás“ és „Sajtó“ részek alatti sajtóközlemények, amelyek az általános sajtótevékenység céljaira szolgálnak. A www.geze.de/.com, valamint a GEZE vállalatcsoport weboldalaira mutató linkek létrehozása megengedett. A következőkben arra vonatkozóan talál információt, hogy milyen személyes adatokat gyűjtünk a weboldalunk meglátogatása, és az azon kínált szolgáltatások és funkciók igénybevétele esetén, hogyan és milyen célokra alkalmazzuk azokat. A jelen weboldalakon történő adatgyűjtés és felhasználás felelőse a GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29, 71229 Leonberg, Deutschland (későbbiekben „mi“).

2    A GEZE weboldalak megnyitása
Amennyiben Ön felkeresi weboldalunkat, mindig automatikusan mentünk bizonyos használati adatokat, mint pl. azt az IP-címet (Internet Protocol), amelyet az Internet szolgáltatója (Internet Szolgáltató) rendelt az Ön készülékéhez, valamint látogatásának idejét és időtartamát. Emellett rögzítjük és mentjük annak a böngészőnek a típusát, amelyen keresztül Ön felkeres minket és azokat az internet-oldalakat, amelyeket Ön nálunk meglátogat, valamint látogatásának idejét és időtartamát. Ez névtelenül történik.

Ezeket az információkat a visszaélések felismerése és nyomon követése céljából legfeljebb négy hétig megőrizzük. Adott esetben névtelen használati információkat használunk weboldalunk igény szerinti kialakítására és műszaki problémák megoldására. Ezeknek az adatoknak a további használati elemzése a 7. pontban van leírva. Ezen túlmenően négy hét után töröljük, ill. anonimizáljuk a használati adatokat, ideértve az Ön IP-címét is, mihelyt azok az előzőekben megadott célokhoz többé nem szükségesek.

3    Mik azok a személyes adatok?
Személyes adat alatt egy meghatározott vagy meghatározható személy személyi vagy vagyoni viszonyainak egyedi adatai értendők. Példaképpen: név, cím, email-cím stb.

4    A személyes adatok gyűjtése és feldolgozása
A személyes adatok kizárólag abban az esetben kerülnek mentésre, ha Ön azokat velünk aktívan és önként közli, és ezeknek az adatoknak a használatára, pl. egy regisztrálás, körkérdés vagy hírlevél, ill. díjkiírás/nyereményjáték vagy egy szerződés létrejötte stb. során kifejezett beleegyezését adja, vagy velünk más módon, pl. e-mailen vagy online űrlap útján aktívan felveszi a kapcsolatot. Mihelyt a személyes adatok feldolgozási folyamataira vonatkozóan rendelkezünk az érintett személy beleegyezésével, az EU általános adatvédelmi rendelet (DSGVO) 6. cikkely, 1 szakasz szolgál jogi alapként. A 6. cikkely további jogi alapjai a célhoz kötöttség függvényében érvényesek.

Tehát Ön saját maga dönti el, hogy rendelkezésünkre bocsát-e adatokat, és ha igen, melyek azok. Egy hírlevél esetében az Ön személyes profilja az Ön által önként megadott adataiból áll. Emellett szolgáltatásunk javítása céljából anonimizált módon mentjük az Ön használati viselkedését. A további kiértékelések szintén csak anonimizált formában történnek (használói és kattintási viselkedés).

5    A személyes adatok továbbadása, a célhoz kötöttség elve
Személyes adatait a honlapunk műszaki adminisztrációja céljából, ügyfélkezeléshez, saját közvéleménykutatáshoz és marketinghez használjuk a mindenkor szükséges terjedelemben. Az adatfeldolgozással megbízott alkalmazottakat és külső szolgáltatókat/adatfeldolgozóinkat természetesen kötelezni fogjuk titoktartásra, a jelenleg hatályos EU-GDPR-re, és az adott ország adatvédelmi jogszabályaira. Az Ön hozzájárulása nélkül adatait a vállalatcsoporton kívüli harmadik fél részére nem adjuk tovább. Kivételt képez ez alól a 8. pont, az adatok átadása, valamint a személyes adatok állami intézmények és hatóságok részére történő, kötelező nemzeti jogszabályoknak megfelelő átadása.

Az Ön kifejezett előzetes beleegyezésével az adatokat saját termékeink és szolgáltatásaink/megbízott adatfeldolgozóink reklámozásának, és/vagy piac- és közvélemény kutatás - mint pl. ügyfélelégedettségei körkérdések - céljaira is használjuk. Ebből a célból szükséges lehet, hogy az Ön adatait a megbízásos adatfeldolgozás keretében ellenőrzött külső szolgáltatók részére továbbítsuk. Ez a továbbítás azonban csak akkor történik meg, amennyiben az a mindenkor érvényes adatvédelmi jogi előírások szerint megengedett. A GEZE GmbH mindig biztosítja, hogy a szolgáltatók kötelesek betartani az alkalmazandó adatvédelmi szabályokat (jelenleg az EU-GDPR és az adott ország adatvédelmi jogszabályai). Az Ön adatai harmadik fél részére nem kerülnek sem eladásra, sem más módon nem kerülnek áruba bocsátásra. Személyes adatainak reklám vagy szolgáltatásaink és  honlapunk javítása céljára szolgáló használatára vonatkozó beleegyezését Ön e-mail, fax vagy a leonbergi központunkba küldött postai küldemény útján bármikor visszavonhatja. Ebben az esetben az Ön személyes adatait haladéktalanul használhatatlanná tesszük és zároljuk. Erre vonatkozóan egyszerűen használja Adatvédelem linkünket. Ezáltal teljeskörű adatközlést kérhet tőlünk, amelyben Önt a GEZE-nél történő belső mentésről és adatainak használatáról informáljuk.

6    Cookie-k (sütik)
A GEZE vállalatcsoport az Ön látogatása során bizonyos területeken ún. „cookie“-kat alkalmaz, hogy Önnek egyedi szolgáltatásokat tudjon biztosítani. A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, amelyeket egy web-szerver küld az Ön számítógépének, hogy azonosítsa azt. A cookie-k a merevlemezen kerülnek tárolásra és lehetővé teszik a navigáció megkönnyítését, valamint a weboldal leginkább felhasználóbarát módon történő kialakítását.
Azért használunk cookie-kat, hogy megismerjük az oldalunkra látogatók preferenciáit, a weboldalakat optimálisan tudjuk kialakítani, és hogy be tudjuk azonosítani honlapunk különösen népszerű területeit. Ez lehetővé teszi, hogy weboldalunkat célzottan a felhasználók igényeihez igazítsuk, és a részükre szóló ajánlatainkat javítsuk. A cookie-kat annak megállapítására is használjuk, hogy készülékéről a múltban ellátogatott-e oldalainkra, ehhez csupán az Ön készülékén tárolt cookie-t azonosítjuk be.

A személyes adatok adott esetben akkor kerülnek a cookie-ban tárolásra, ha Ön ezeket ténylegesen megadta. Például ez olyan jelszóval védett online hozzáférésnél fordul elő, amelynél az Ön felhasználói azonosítója és jelszava automatikusan megjelenik. Weboldalainkat cookie-k nélkül is használhatja, illetve a használatot letilthatja vagy a már tárolt cookie-kat törölheti. Ez az Ön böngészőjének beállításaival történik, amelyekben a cookie-k elfogadását elutasíthatja, ill. a cookie-kat törölheti. A cookie-funkciót az internet-böngészőjében szintén ki tudja kapcsolni. A cookie-k engedélyezése a weboldal navigációjához és működéséhez nem feltétlenül szükséges. A cookie-k engedélyezésére, letiltására, betekintésére és törlésére vonatkozó útmutatót az Ön internet-böngészőjének súgójában találja meg. Kérjük vegye figyelembe, hogy ekkor azonban a weboldal néhány funkciója esetleg nem fog működni. Amennyiben Ön hivatkozások által egy harmadik szolgáltató internetoldalaira kerül átirányításra, akkor kérjük vegye figyelembe, hogy ott a mindenkori harmadik szolgáltató adatvédelmi tudnivalói érvényesek.

7    Google Analytics
A GEZE vállalatcsoport különböző weboldalain a Google Analytics-ot, a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; későbbiekben „Google“) egy webelemző szolgáltatását alkalmazzuk. A Google Analytics, mint ahogy a 6. pontban ismertettük, ún. „cookie”-kat, azaz az Ön számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A cookie-k által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó információk rendszerint a Google USA-beli szervereire kerülnek és ott tárolódnak. A weboldalunkon azonban aktiválásra került az úgynevezett IP-cím anonimizálás, így az Ön IP-címét a Google az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény szerződő államaiban előzőleg lerövidíti. A teljes IP-cím csak kivételes esetekben kerül át a Google USA-beli szervereire, amelynek lerövidítése ebben az esetben ott történik. Megbízásunkból a Google a weboldal használatának kiértékelésére, az üzemeltető számára a weboldalon folytatott tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, továbbá a weboldal és az Internet használatával összefüggő további szolgáltatások nyújtása céljából fogja felhasználni ezeket az információkat. A Google a Google Analytics keretében az Ön böngészője által átadott IP-címet nem kapcsolja össze más adatokkal. A GEZE weboldalak használatával Ön hozzájárul adatainak a Google általi feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és a fentiekben meghatározott célokra.

Amennyiben nem szeretné, hogy a weboldalon tett látogatásáról információkat gyűjtsünk és azokat elemezzük, azt a jövőben bármikor letilthatja. A böngésző-szoftver megfelelő beállításával blokkolhatja a sütik tárolását, de felhívjuk a figyelmét, hogy esetleg nem fogja tudni teljeskörűen használni a weboldal valamennyi funkcióját. A cooki-k által létrehozott, a weboldalunk használatára vonatkozó adatok rögzítését (az IP-címet is beleértve), valamint ezen adatoknak a Google által történő feldolgozását az alábbi linken elérhető böngésző beépülő modul („plug-in”) letöltésével és telepítésével is megakadályozhatja: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. Kérjük vegye figyelembe, hogy ehhez a böngésző beépülő modulhoz mindenkor csak egy készülék használható. Ha Ön törli a cookie-kat vagy egy másik készüléket, ill. egy másik böngészőt használ, újból le kell töltenie és el kell indítania a böngésző beépülő modult.

8    Adatok átadása
Az információk feldolgozását, amelyeket ezzel a weboldallal összefüggésben gyűjtünk és használunk, adott esetben más vállatok, mint pl. külső szolgáltatók és/vagy a GEZE vállalatcsoport társaságai végzik. Mindazonáltal csak olyan mértékben, amennyire az a jelen adatvédelmi nyilatkozatban megadott célhoz kötöttséghez szükséges, vagy a másik társaság, mint utasításhoz kötött szolgáltató/megbízott adatfeldolgozó tevékenységének elvégzéséhez szükség lesz. Ha és amennyiben ilyen adatátadások történnek, akkor az Ön személyiségi jogainak védelmére vonatkozóan (pl. amelyek egy szerződéses záradékból adódhatnak) szerződéses megállapodások által biztosítjuk, hogy a megfelelő védelem a törvényes adatvédelmi előírásoknak értelmében garantálva legyen.

9    Belegyezések reklámok fogadásába
A weboldalunk különböző szolgáltatásai használatának keretében Önnek lehetősége van arra, hogy belegyezését adja arra vonatkozóan, hogy reklámokat fogadjon tőlünk. Mihelyt Ön megfelelő módon beleegyezését adta, mi az Ön által megadott információkat arra használjuk fel, hogy Önnek postai vagy az Ön által kívánt más kommunikációs úton (elektronikus posta, telefon, megegyezett személyes időpontok) reklámot juttassunk el. Ön a beleegyezését jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja. Amennyiben Ön bármelyik (vagy több) szolgáltatásunkról le szeretne iratkozni, azt bármikor megteheti a unsubscribespamfilter@gezespamfilter.com útján. Amennyiben Ön elektronikus levelet kap tőlünk, a levélben lent az „Unsubscribe/Leiratkozás“ lehetőség segítségével ezt a szolgáltatást is bármikor lemondhatja. A következő szolgáltatások állnak az Ön rendelkezésére (állapot: 2018 május).

9.1    Hírlevelek és más elektronikus levelek igénylése
Weboldalainkon feliratkozhat és igényelheti havi hírleveleinket és elektronikus formában megjelenő más közleményeinket. Ehhez az Ön nevére és e-mail címére van szükségünk, és arra használjuk ezeket az adatokat, hogy az Ön részére a hírlevelet, ill. az Ön által igényelt mindenkori közleményeket e-mailen elküldjük. Hírlevelünk vagy más közleményeink fogadásába e-mailen történő beleegyezését az úgynevezett Double-Opt-In-eljárás segítségével hitelesítjük. Ez azt jelenti, hogy először - az Ön által az igénylés során megadott e-mail címre küldve - e-mailen megkérjük az Ön beleegyezésének aktív megerősítését a hírlevél, ill. az egyéb közlemények fogadásába, mielőtt Önnek megküldjük azokat. A megerősítésre vonatkozó információt az Ön beleegyezésének dokumentálására és adott esetben annak bizonyítására használjuk. A hírlevél, ill. a más közlemények küldésébe és személyes adatainak erre vonatkozó használatára adott beleegyezését Ön jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja.

9.2    Meghívások rendezvényekre (nyomtatott és elektronikus levél)
Weboldalainkon megadhatja, hogy a GEZE vállalatcsoport rendezvényeire szóló meghívások számot tartanak-e az Ön érdeklődésére. Amint mi az Ön erre vonatkozó beleegyezését megkaptuk (lásd a Double-Opt-In-eljárást az előző pontban), postai úton vagy elektronikus posta útján megküldjük Önnek a rendezvényekre, mint pl. vásárok, építészi rendezvények, stb. szóló meghívókat. A rendezvényekre szóló meghívók, ill. a más közlemények küldésébe és személyes adatainak erre vonatkozó használatára adott beleegyezését Ön jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatja.

9.3    Árengedmény akciók, ügyfélakciók és nyereményjátékok
Weboldalainkon időről-időre árengedmény akciókat, ügyfélakciókat és/vagy nyereményjátékokat ajánlunk. A mindenkori akciók részleteit megfelelő időben a vállalat weboldalán hozzuk nyilvánosságra, közösségi média csatornáinkon keresztül tudatjuk és/vagy havi hírlevelünkben e-mailen küldjük meg azokat. Amennyiben részt szeretne venni azokon, akkor megkérjük az Ön nevét és kapcsolati adatait (pl. név, cím, e-mail cím, stb.), valamint adott esetben további a nyereményjátékon történő részvételhez szükséges információkat, pl. a nyereménnyel kapcsolatos kérdésekre adott válaszok, Ön vagy más személyek fényképei, vásárlási bizonylatok, stb. Ezeket az információkat kizárólag a mindenkori akció végrehajtására használjuk, azután használhatatlanná tesszük az adatait. Közelebbi adatokat a mindenkori akció részvételi feltételeiben találhat. Amennyiben Ön a részvétel keretében beleegyezett, akkor az információkat opcionálisan a beleegyezési nyilatkozatban megnevezett célokra is használjuk, pl. ha Ön a nyereményjáték keretében egyidejűleg a havi hírlevelünkre is fel szeretne iratkozni. Amennyiben a használati feltételek megsértése vagy egy használó más manipulatív beavatkozása a nyeremény megszerzéséhez vezetnek, akkor a nyereményt a GEZE GmbH utólag is visszavonhatja. Amennyiben a nyeremény már kézbesítésre került, akkor a nyertes azt az átadáskori állapotában köteles visszaadni. A nyerteseket a GEZE GmbH alapvetően e-mailben értesíti.
A GEZE GmbH a nyereményekre és a nyertesekre vonatkozóan fenntartja magának a további információk szóban, képben és hangfelvételen történő létrehozásának és nyilvánosságra hozatalának jogát, amennyiben a mindenkori nyertesek ehhez a nyilvánosságra hozatalhoz beleegyezésüket adták. A nyeremények készpénzben történő kifizetése alapvetően nem lehetséges. A jogi úton történő érvényesítés kizárt. Ezen kívül a GEZE GmbH fenntartja magának a már meghirdetett vagy futó akciók, nyeremények és tartalmak rövid határidővel történő módosításának jogát. Ilyen esetekben a felhasználók megfelelő információt kapnak. A nyeremények rendelkezésre állása kifejezetten a mindenkori akcióban kerül megadásra (pl. csak a készlet erejéig).


9.4    Kapcsolatfelvételi űrlap
Weboldalunkon egy űrlapot bocsátunk az Ön rendelkezésére, amelynek segítségével Ön fel tudja venni velünk a kapcsolatot, pl. a weboldalon hirdetett termékkel kapcsolatos kérdések feltevése vagy (termék-)információk megkérése céljából. Az Ön ekkor megadott adatait (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím stb.) kizárólag az Ön kérdéseinek feldolgozására és megválaszolására használjuk fel.

9.5    Személyes adatok gyűjtése a közösségi média csatornáin keresztül

A GEZE vállalatcsoport különböző közösségi média csatornákban van jelen, és időről-időre itt is különböző akciókat, mint pl. nyereményjátékok ajánl. A mindenkori akció részvételi feltételei érvényesek. A használót, valamely nyeremény megszerzése esetén, a mindenkori közösségi média csatornáin keresztül, használói nevének alkalmazásával, azzal a felszólítással értesítjük a nyereményről, hogy kizárólag a nyeremény átadása céljából adja meg a személyes adatait a GEZE GmbH részére. A közösségi média csatornákon keresztül beérkezett adatok kizárólag ezen a kereten belül kerülnek felhasználásra és harmadik fél részére nem kerülnek továbbadásra.

A GEZE vállalatcsoport jelenleg a Facebook („@GEZE.Group“), Twitter („GEZE_GmbH“ és „GEZE_Int“), LinkedIn („GEZE GmbH“ és „GEZE Benelux“) és Xing („GEZE GmbH“) közösségi média csatornákban van jelen. Az Ön magánszférájának, adatainak, valamint beállításainak védelméért kizárólag Ön saját maga felelős. Erre vonatkozóan a Facebook, Twitter, LinkedIn és Xing adatvédelmi tudnivalói az érvényesek. Ezen kívül a GEZE GmbH egy saját csatonát („GEZE GmbH“, későbbiekben „Channels“) működtet a YouTube nyilvános videómegosztó webhelyen. A GEZE GmbH itt kizárólag a GEZE GmbH Channels által előállított, feltöltött és saját videótartalmakért felelős. Azokra a GEZE termékekre vonatkozóan, amelyek nem az általunk készített videókban kerülnek megjelenítésre/ beépítésre, a GEZE vállalatcsoport nem vállal szavatosságot. Ezekre a videókra vonatkozóan egyedül az a YouTube használó a felelős, aki azokat egy (a saját) csatorná(já)ra feltöltötte. A megjegyzés mezőbe bevitt minden megjegyzésre, képre vagy véleményre vonatkozóan kizárólag a mindenkori használók a felelősek. Erőszakos és/vagy megbotránkoztató tartalmak, mint pl. az erőszak dicsőítése esetén a GEZE GmbH fenntartja magának a megjegyzések és/vagy képek törlésének a jogát. Az Ön magánszférájának, adatainak, valamint beállításainak védelméért ebban az esetben is kizárólag Ön saját maga felelős. Erre vonatkozóan a Felhasználási feltételek, valamint a YouTube vagy Google adatvédelmi tudnivalói az érvényesek.


10    Személyes adatok további használata
A személyes adatok a GEZE vállalatcsoportnál különböző módokon kerülnek felhasználásra. Az akciótól függően változhat pl. a kapcsolatfelvételi űrlap kialakítása és / vagy célhoz kötötten kerülhet megjelenítésre. Egyedül Ön határoz arról, hogy milyen célra adja nekünk az Ön beleegyezését. A leiratkozás bármely szolgáltatásról bármikor lehetséges. Ezen túlmenően számunkra nagyon fontos ügyfeleink és pályázóink személyes adatainak védelme.

10.1    E-mail- és online-reklámok
A GEZE vállalatcsoport karrier oldalán a pályázatok e-mailen történő megküldését vagy az online-pályázatot ajánlunk. Erre vonatkozóan a következő adatvédelmi nyilatkozat érvényes:

Hozzájárulok ahhoz, hogy a következőkben gyűjtött adataimat a náluk zajló pályázati folyamatok keretén belül a GEZE GmbH és a HGB (Német Kereskedelmi Törvénykönyv) 271 § (2) szerint hozzá kapcsolódó vállalatok a következő célra gyűjtsék, feldolgozzák és használják:
1. A pályázati folyamaton belül az állásbetöltés feldolgozásához
*Nevek
*Kapcsolati adatok
*a pályázati dokumentumokban és a további folyamatban az Ön által a személyére vonatkozóan rendelkezésre bocsátott adatok.

2. A használat megkönnyítéséhez
*úgynevezett session cookie-kat alkalmazunk.
a GEZE ezeket csak azért alkalmazza, hogy Önnek a használatot megkönnyítse. A cookie-k törlésre kerülnek, mihelyt Ön kijelentkezik, vagy bezárja a böngészőt. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-kat, nem tudja használni a pályázatgenerátort. Ebben az esetben az e-mailt vagy a postai utat kell használnia.

3. A kettős pályázatok elkerüléséhez
*Log fájlok alkalmazása
A GEZE korlátozott időre Internet-Protokoll címeket (IP-címek) tárol a Log-fájlokban, amennyiben ez a kettős pályázatok elkerülésének tracking-céljaira szükséges.

Felvilágosítást kaptam arról, hogy a GEZE GmbH-nál, vagy a HGB (Német Kereskedelmi Törvénykönyv) 271. §-ának (2) bekezdésével összhangban lévő szabályozás szerint a GEZE GmbH-hoz kapcsolódó vállalatoknál történő esetleges alkalmazásom esetén egy új - további - adatvédelmi  nyilatkozatot kell aláírnom. A GEZE GmbH vagy a HGB (Német Kereskedelmi Törvénykönyv) 271 § (2) szerint hozzá kapcsolódó vállalatok ezen újbóli aláírás nélkül nem jogosultak adataim további és az előzőekben megadott céloktól eltérő gyűjtésére, feldolgozására, továbbítására vagy más módon történő használatára. Felvilágosítást kaptam arról, hogy személyemnek az előzőekben nevezett célok keretén belül gyűjtött személyes adatai gyűjtése, feldolgozása, továbbítása vagy más jellegű használata a DSGVO figyelembe vételével történik. Emellett felvilágosítást kaptam arról, hogy az adataim gyűjtése, feldolgozása, továbbadása és használata önkéntes alapon történik. Felvilágosítást kaptam arról is, hogy az adatok 6 hónapon belül törlésre kerülnek. A törléssel minden adat (a biztonsági mentések is) eltávolításra kerül. Az időszaktól történő eltéréshez a belegyezésem szükséges.

Továbbá felvilágosítást kaptam arról, hogy beleegyezésemet - azzal a következménnyel, hogy pályázati dokumentumaimat postai úton vagy e-mailen (adott esetben újra) be kell nyújtanom - megvonhatom, ill. jövőbeni hatállyal bármikor visszavonhatom. Visszavonási nyilatkozatomat a következő címre fogom küldeni: GEZE GmbH Human Resources; Reinhold-Vöster-Straße 21-29, 72119 Leonberg; E-Mail: [a beérkezést igazoló mail-ben megadott e-mail cím] Visszavonás esetén a visszavonási nyilatkozatom beérkezésével adataim mind a GEZE GmbH-nál, mind a HGB (Német Kereskedelmi Törvénykönyv) 271 § (2) szerint hozzá kapcsolódó vállalatoknál törlésre kerülnek.
Felvilágosítást kaptam arról, hogy a GEZE intézkedéseket foganatosít adataim védelmére a külső visszaélések megakadályozására is. Ennek során a technika mindenkori állásának megfelelő intézkedéseket foganatosít. Az SSL-kódolás abban az esetben aktív, ha a lakatszimbólum az Ön böngészőjének alsó végén zárva van és a cím “httpS://”-sel kezdődik. Az adatátvitel ilyenkor az SSL (Secure Socket Layer) által 128-bites kódolással védett, ami megakadályozza, hogy egy harmadik fél az adataimat meg nem engedett módon olvashassa. Amennyiben a kódolás nem aktív, akkor alaposan meg kell fontolnom, hogy mégis az interneten keresztül szeretnék-e bizalmas információkat küldeni.

A kiválasztási folyamatra vagy az útiköltségtérítésre vonatkozó további adatokat a honlapunk Karrier oldalán találja meg. Az itt használt adatok szintén kizárólag csak a pályázat és/vagy az útiköltségtérítés keretén belül – amennyiben Ön azt kéri – kerülnek felhasználásra.

10.2    Egyéb adathasználatok és adattörlés
Személyes adatainak további feldolgozásai és használatai alapvetően csak akkor történnek meg, amennyiben azt egy jogi előírás engedélyezi vagy Ön beleegyezett az adatfelhasználásba vagy annak használatba. Amennyiben előzőleg nincs kifejezetten megengedve, akkor az Ön személyes adatait nem adjuk tovább harmadik fél részére. Az utasításhoz kötött szolgáltatók/megbízott adatfeldolgozók részére történő továbbadás joga fenntartva. Általánosan töröljük vagy anonimizáljuk az Ön személyes adatait, mihelyst azokra többé nincs szükség az Ön által korábban megadott engedélyekkel az adott cél eléréséhez. A személyes adatok megőrzésére és törlésére szolgáló specifikus adatok a fent leírtak szerint érintetlenek maradnak.

11    Kiegészítő adatvédelmi tudnivalók
Az internet oldalon található egyes ajánlatokhoz regisztráció szükséges. Az itt megadott adatokat az Ön regisztrációjának kezelése céljából a visszavonásig tároljuk, kivéve az olyan akcióknál, mint a nyereményjátékok, ezekre vonatkozóan a 9.3 pont érvényes. A GEZE vállalatcsoport kötelezettséget vállal arra, hogy a tárolt adatokat nem adja tovább harmadik fél részére. Az Ön által megadott e-mail cím más használók részére nem látható. Weboldalainkon keresztül Ön adott esetben egy bejelentkezés által védett részbe (mint pl. egy kereskedőportál, MediaPool, stb.) tud regisztrálni és bejelentkezni. Az ebben az összefüggésben történő adatgyűjtésekre és - felhasználásokra specifikus adatvédelmi tudnivalók érvényesek, amelyek a mindenkori, bejelentkezés által védett részben lehívhatók. A GEZE MediaPool további használati tudnivalóit az Online portál használati feltételei rész alatt találja meg.

Az Ön személyes adatai akkor is lekérdezésre kerülnek, ha Ön egy és/vagy több GEZE oktatásra vagy szemináriumra jelentkezik. Ehhez először az adataival regisztrálnia kell nálunk. Az Ön adatai más használók részére ebben az esetben sem láthatók. A regisztrációs adataival Ön különböző szemináriumokra jelentkezhet be nálunk. Az Ön személyes adatai ebben az esetben kizárólag a GEZE oktatásokkal vagy szemináriumokkal összefüggésben kerülnek felhasználásra, nem reklámokkal kapcsolatban, azaz az Ön szemináriumon/oktatáson történő részvételére, megerősítésekre, tanúsítvány-hosszabbítás emlékeztetőjére stb. vonatkozóan kerülnek felhasználásra. A személyes adatainak visszavonása postai úton, telefonon vagy e-mailen bármikor lehetséges.

Ugyanez érvényes a GEZE ügyfélportáljára és a GEZE szállítóportáljára. A bejelentkezési adataiért és a saját maga által beállított tartalmakért (pl. megjegyzések vagy képek) Ön saját maga felelős. Fenntartjuk magunknak a jogot az érvényes jogba ütköző vagy megbotránkoztató tartalmak azonnali zárolására. Azokat a használókat, akik a használati feltételekkel szemben vétenek, a GEZE vállalatcsoport a további részvételből és/vagy akciókból kizárhatja.

12    Biztonság
A GEZE vállalatcsoport különböző szervezeti és műszaki biztonsági intézkedéseket alkalmazott annak érdekében, hogy az összes kezelt adatot, tehát az Ön által nálunk tárolt információkat is, védje a manipulációkkal, elvesztéssel, megsemmisüléssel és jogosulatlan személyek általi hozzáféréssel szemben. Biztonsági intézkedéseket állandóan a technika mindenkori állásának megfelelő szinten tartjuk és az Ön adatai lehető legjobb védelme érdekében folyamatosan dolgozunk a további technológiai fejlesztésen.

13    Gyermekek
Gyermekek a szülők vagy a nevelésre jogosult személyek hozzájárulása nélkül nem adhatnak meg nekünk személyes adatokat. Ezért külön hangsúlyozzuk, hogy a gyermekek online tevékenységét minden alkalommal a nevelésre jogosult személyeknek kell felügyelni. Nem kérünk be személyes adatokat gyermekektől, ezeket tudatosan nem gyűjtjük és nem adjuk tovább jogosulatlanul harmadik fél részére. Ez a speciális védelem egy fontos törekvésünk.

14    Információs jog
Fontosnak tartjuk az Ön adatainak védelmét! Önnek joga van a személyére vonatkozóan tárolt adatokról bármikor információt kapnia. Kérésére készséggel tájékoztatjuk a GEZE által Önnel kapcsolatban tárolt és felhasznált adatokról. Kérjük, hogy kérésének feldolgozásához a Tájékoztató űrlap használatával adja meg személyes adatait. Megjegyzés: csatolni kell egy igazolványmásolatot, ami segítséget nyújt nekünk az Ön személyének egyértelmű azonosításában és az adatokkal történő visszaélés megelőzésére szolgál! Amennyiben személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatban észrevételei vagy kérdései vannak, kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot a data-protectionspamfilter@gezespamfilter.com címen.

15    A GEZE vállalatcsoport adatvédelmére vonatkozó beleegyezési nyilatkozat módosítása és frissítése
Az internet és a mi honlapunk továbbfejlesztése kihathat a személyes adatokkal történő bánásmódra. Ezért fenntartjuk magunknak a GEZE vállalatcsoport adatvédelmére vonatkozó jelen beleegyezési nyilatkozatnak az érvényes adatvédelmi törvények keretében történő módosítására és adott esetben a módosult adatfeldolgozási gyakorlathoz történő hozzáigazítására a jogot. Ezért javasoljuk Önnek, hogy időről-időre látogassa meg a honlapunkat, hogy az ebben a vonatkozásban végrehajtott esetleges frissítésekről tudomást szerezzen.
Amennyiben GEZE vállalatcsoport új termékeket vagy szolgáltatásokat vezet be, módosítja az internet-eljárását vagy az amennyiben az internet- és elektronikus adatfeldolgozási technika továbbfejlődik, akkor a GEZE vállalatcsoport adatvédelmére vonatkozó beleegyezési nyilatkozata (állapot: 2018 május) frissítésre kerül. Az új verziót mindig ezen a helyen fogjuk nyilvánosságra hozni. Ezáltal azonban az Ön eddigi beleegyezése nem terjed ki automatikusan az esetlegesen módosított célokra, ezekbe Önnek újra kifejezetten bele kell egyeznie.

Adatvédelem (PDF) segítségével teljes körű adatközlést kérhet tőlünk, amelyben Önt a GEZE-nél történő belső mentésről és adatainak használatáról informáljuk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a beérkezett kérések az Ön igazolványának másolata nélkül (azonosításhoz) nem dolgozhatók fel tovább.